Klauzule informacyjne

2018-02-09 1517
Art. czytany: 1103 razy

Klauzula informacyjna dla pracowników:
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) Urząd Gminy Piątnica informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica - Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.) Urząd Gminy Piątnica informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica - Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w /konsultacjach /promocjach / konkursach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica - Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obsługi promocji oraz /lub konsultacji, konkursów.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna interesantów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica - Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.

3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.