Obowiązek informacyjny

2018-02-09 1524
Art. czytany: 1229 razy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, tel. 86 216 24 76, REGON: 450669973– reprezentowaną przez Wójt Gminy Piątnica – Krzysztofa Ryszarda Kozickiego.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Gminie Piątnica, jest Andrzej Gońko, e-mail: a.go@gminapiatnica.pl

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Piątnica odbywa się w celach realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), określonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Piątnica nadanym Zarządzeniem Nr 10.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1.02.2016 r. z późniejszymi zmianami.

Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Podanie danych osobowych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa jest obowiązkowe w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).