Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na 'Utwardzenie terenu działki nr 94/2 położonej w miejscowości Żelechy wraz z modernizacją jej odwodnienia'

2018-02-12 1305
Art. czytany: 463 razy

GPT.271.3.2018

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Utwardzenie terenu działki nr 94/2 położonej w miejscowości Żelechy wraz z modernizacją jej odwodnienia.

Zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) informuję że:

1) zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 250.000,00 zł.

2) w terminie zostały złożone oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy, adres

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte w ofertach

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Wojciech Skrodzki

Jeziorko 2A

18-421 Piątnica Poduchowna

269.370,00 zł

do 29.06.2018 r.

60 miesięcy

--

2

PHU Rav-Bud Rafał Dzitkowski

Żelechy 5

18-421 Piątnica Poduchowna

241.332,40 zł

do 29.06.2018 r.

60 miesięcy

--

3

Zakład Drogowy „KAFIL”

Wiktor Chyczyński

ul. Kalinowa 31

18-400 Łomża

332.100,00 zł

do 29.06.2018 r.

60 miesięcy

--