Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 23.04.2018 r.

2018-04-19 0808
Art. czytany: 401 razy


OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica

i n f o r m u j e, ż e:I. Zwołał posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica na dzień 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 800.
II. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 16 Urzędu Gminy Piątnica, przy ul. Stawiskowskiej 53.

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 35/2018 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy:
1/ sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie;
2/ oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Piątnica;
3/ informacji z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2017 rok;
4/ projektu uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie podziału gminy Piątnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przekazanego przez Wójta Gminy Piątnica wniosku Komendy Miejskiej Policji w Łomży o sfinansowanie wydruku materiałów edukacyjnych oraz zakupu elementów odblaskowych propagujących bezpieczne zachowania.
6. Wolne wnioski.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Piotr Zduńczyk