Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o zwołaniu posiedzenia na 23.042018 r.

2018-04-19 0820
Art. czytany: 426 razy

OBWIESZCZENIE
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych
Rady Gminy Piątnica
i n f o r m u j e, ż e:I. Zwołał posiedzenie Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica na dzień 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 1400.
II. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 16 Urzędu Gminy Piątnica, przy ul. Stawiskowskiej 53.

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 32/2017 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy:
1/ informacji na temat rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego;
2/ informacji o realizacji uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2016-2019 za 2017 rok.
3/ projektu uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie podziału gminy Piątnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5. Wolne wnioski.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Adam Robert Dąbrowski