Informacja nieudostępniona

2005-10-10 1032
Art. czytany: 14815 razy

Informacja publiczna nie zamieszczona w Biuletynie jest udostępniana na wniosek do wglądu w Urzędzie Gminy, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Informacja może być również udostępniona na pisemny wniosek złożony listownie na adres:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, faksem na nr tel. (86) 216-24-76 lub pocztą elektroniczną e-mail: ugpiatnica@doc.pl

Adres, na który ma być przekazana żądana informacja należy wskazać we wniosku.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej występuje jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.