Sporządzenie aktu urodzenia

2003-09-03 1229
Art. czytany: 3710 razy

Miejsce załatwienia
Urząd Stanu Cywilnego w Piątnicy 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 6, tel. (86) 216-24-76 wew. 16

Wymagane dokumenty
- pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka (wydane przez szpital) - dowody osobiste rodziców do wglądu - odpis skrócony aktu: • gdy rodzice są małżeństwem – odpis skrócony aktu małżeństwa • gdy matka jest panną – odpis skrócony aktu urodzenia matki • gdy matka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji • gdy matka jest wdową – odpis skrócony aktu zgonu męża (odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są jeżeli akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego)

Miejsce odbioru
0

Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Uwagi
- obowiązanymi do zgłoszenia dziecka są: • ojciec, matka, • położna, lekarz, - termin zgłoszenia urodzenia – 14 dni od dnia urodzenia dziecka - w przypadku dziecka urodzonego martwo – 3 dni - akt sporządza Urząd Stanu Cywilnego, na którego terenie urodziło się dziecko (niezależnie od miejsca zamieszkania rodziców)

Podstawa prawna
0

Podstawa prawna
W dniu zgłoszenia urodzenia dziecka zostaje sporządzony akt urodzenia, z którego wydaje się 3 odpisy skrócone aktu urodzenia.
Opracował
Maria Dziekońska

Akceptował
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Dziekońska

Zatwierdził
Konrad Majkowski