Podstawy prawne działania, organizacja, przedmiot działania i kompetencje jednostki


2004-04-29 1330
Art. czytany: 3713 razySzkoła funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i innymi wynikającymi z niej rozporządzeniami wykonawczymi oraz na podstawie statutu szkoły.

Cykl kształcenia w szkole obejmuje dwa etapy edukacyjne i trwa 6 lat.
I etap edukacyjny obejmuje klasy I-III,
II etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VI.
W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian zewnętrzny.
W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich.


Organ prowadzący: Gmina Piątnica
Organ nadzorujący: Podlaski Kurator Oświaty

Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Milewski

Ilość nauczycieli - 11
Ilość oddziałów - 6
Oddział przedszkolny - 1
Liczba uczniów w klasach I-VI - 112
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym - 15 sześciolatków i 3 pięciolatków.

Do szkoły uczęszczają dzieci z miejscowości: Dobrzyjałowo, Górki Szewkowo, Górki Sypniewo, Budy Mikołajka, Kobylin, Pieńki Borowe i część z Kisielnicy.


Informację udostępnił: Andrzej Milewski