Kontakt:

2015-10-15 1112
Art. czytany: 11203 razy

Telefony i adresy do korespondencji
Telefony:

86 216-24-76
86 216-64-96
86 215-21-13
86 218-24-56 (fax)

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna

Adres e-mail:

ugpiatnica@gminapiatnica.pl - Kancelaria Urzędu Gminy
ugpiatnica@tlen.pl - Administrator strony Konrad Majkowski

Adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Piątnica na platformie ePUAP: /2007052/SkrytkaESP
Instrukcja korzystania z platformy ePUAP


REGON: 000542296
NIP: 7181671232
Numer konta: Hexa Bank Spółdzielczy 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020


Informacja dodana 12.04.2012 r.

INFORMACJA
o usłudze świadczonej przez Urząd Gminy Piątnica na rzecz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji:
  • faks: (86) 215 21 13 do dnia 17.02.2015 r., od 18.02.2015 r. 86 218 24 56;
  • telefon: (86) 216 24 76, (86) 216 64 96,
  • poczta elektroniczna: ugpiatnica@gminapiatnica.plInformacja dodana 5.10.2012 r.

INFORMACJA o sposobie składania pism drogą elektroniczną


Składanie pism drogą elektroniczną w sprawach załatwianych w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lub Ordynacji podatkowej odbywa się wyłącznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy instrukcja postępowania i adres skrzynki podawczej podany jest wyżej.
Wnoszenie pism w sprawach załatwianych w postępowaniu uproszczonym, w tym o udostępnienie prostej informacji publicznej może odbywać się za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej, wyłacznie na adres ugpiatnica@gminapiatnica.pl - Kancelaria Urzędu Gminy.

Pouczenie
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres zwykłej poczty elektronicznej Urzędu traktuje się jako przesyłki niewymagające potwierdzenia wniesienia podania.

Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki