A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług » Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych': 1
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 10,
tel. (86) 215-21-69,
Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług

Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zezwolenia
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

Opłaty
- opłata roczna za korzystanie z zezwolenia (525 zł za piwo, 525 zł wino, 2100 zł za wódkę) wpłacana na konto Urzędu Gminy od osób otrzymujących zezwolenie po raz pierwszy oraz opłaty wyższe (określone ustawowo) od pozostałych przedsiębiorców, na podstawie składanych oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu za ubiegły rok kalendarzowy

- opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie alkoholu wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020 lub za pomocą karty płatniczej w pokoju Nr 11 lub Nr 8.

Termin załatwienia
Do 30 dni.

Uwagi
Osoba zainteresowana, po złożeniu wniosku otrzymuje w formie decyzji zezwolenie bądź też odmowę jego wydania z uzasadnieniem.

Treść
1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Piątnica.
2. W przypadku otrzymania decyzji odmownej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu (pokój nr 8).

Opracował
Małgorzata Krajewska

Akceptował
Naczelnik Wydziału - Małgorzata Krajewska

Zatwierdził
Małgorzata Krajewska


Data wprowadzenia: 2017-11-03 1454
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 266 razy

» Oświadczenie o sprzedaży alkoholu - rozmiar: 16257 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Wniosek na jednorazowe zezwolenie - rozmiar: 26624 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wniosek o wydanie zezwolenia - rozmiar: 51200 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
Potwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Potwierdzanie oświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu
Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji
Udzielanie ulg uznaniowych w zobowiązaniach pieniężnych, umorzeń i odroczeń
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodzie rolniczym
Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Podkat. Archiwalne:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
Ostat. 10 wiadomości:

» Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl