A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług » Udzielanie ulg uznaniowych w zobowiązaniach pieniężnych, umorzeń i odroczeń
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Udzielanie ulg uznaniowych w zobowiązaniach pieniężnych, umorzeń i odroczeń': 1
Udzielanie ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 10 i 19,
tel. (86) 215-21-69 i (86) 215-21-75,
Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług

Wymagane dokumenty
- wniosek ze sprecyzowanym żądaniem, w przypadku przedsiębiorcy określenie przeznaczenia ulgi.
- dokumenty opisujące sytuację finansowo-majątkową wnioskującego, w przypadku przedsiębiorcy także NIP, REGON, PKD lub EKD,


- zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- dokumenty obrazujące sytuację ekonomiczną (np. bilans, rachunek zysków i strat, informacje o posiadanych kredytach lub pożyczkach, kserokopię ewidencji przychodów i rozchodów z działalności gospodarczej).

Opłaty
Nie pobiera się.

Termin załatwienia
Do jednego miesiąca.

Uwagi
W przypadku otrzymania decyzji odmownej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu (pokój nr 8).

Treść
Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji;
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Po rozpatrzeniu wniosku zainteresowany otrzymuje decyzję załatwiającą sprawę pozytywnie lub negatywnie.


Opracował
Małgorzata Krajewska

Akceptował
Naczelnik wydziału - Małgorzata Krajewska

Zatwierdził
Małgorzata Krajewska


Data wprowadzenia: 2008-09-19 1353
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 2333 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
Potwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Potwierdzanie oświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu
Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji
Udzielanie ulg uznaniowych w zobowiązaniach pieniężnych, umorzeń i odroczeń
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodzie rolniczym
Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Podkat. Archiwalne:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
Ostat. 10 wiadomości:

» Udzielanie ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl