A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług » Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych': 1
Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53,
pokój nr 19 (informacje podatkowe) i 10 (deklaracje podatkowe)
tel. (86) 215-21-75 (informacje) lub (86) 215-21-69 (deklaracje),
Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług


Wymagane dokumenty
- druki informacji dostępne w Urzędzie, pokój nr 19
- druki deklaracji dostępne w Urzędzie, pokój nr 10
- wypisy z rejestru gruntów wydane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Łomży
- akt notarialny kupna lub sprzedaży gruntów
- dowód osobisty

Opłaty
Nie pobiera się.

Termin załatwienia
Do 14 dni.

Uwagi
W przypadku uchylania się od powyższego obowiązku, podatnik podlega karze grzywny, zgodnie z art. 54 w zw. z art. 9 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. z 2013 r., poz.186, z późn. zm).

Treść
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację podatkową o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych, na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Złożone informacje podatkowe stanowią podstawę do dokonania wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz uzupełnienia danych osobowych i adresowych podatnika.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, w terminie do dnia 15 stycznia, deklaracje na podatek rolny, leśny i do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
- w terminie 14 dni skorygować deklarację, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Opracował
Małgorzata Krajewska

Akceptował
Naczelnik Wydziału - Małgorzata Krajewska

Zatwierdził
Małgorzata Krajewska


Data wprowadzenia: 2008-09-19 1401
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 2570 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
Potwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Potwierdzanie oświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu
Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji
Udzielanie ulg uznaniowych w zobowiązaniach pieniężnych, umorzeń i odroczeń
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodzie rolniczym
Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Podkat. Archiwalne:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
Ostat. 10 wiadomości:

» Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl