A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej » Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu': 1
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 2, telefon (86) 216-64-96 lub 216-24-76 wew. 12, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej


Wymagane dokumenty
- wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zawierający:


• dane dotyczące funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania,


• informacje dotyczące zapotrzebowania na wodę i energię oraz sposobu odprowadzania ścieków jak oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,


• dane dotyczące charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie, pokój nr 2, parter).


• dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy ewidencyjnej, zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i najbliższe otoczenie tego terenu (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27)


• ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.


Opłaty
- opłata skarbowa w wysokości 5 zł. od wniosku


- opłata skarbowa w wysokości 0,50 zł. od każdego załącznika


- opłata skarbowa za wydanie decyzji w przypadku:


• budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej – 190 zł.


• zespołu garaży składającego się, z co najmniej trzech garaży – 152 zł.


• budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej – 38 zł.


• pozostałych – 90 zł.


Opłatę skarbową do wysokości 100 zł. wnosi się znakami opłaty skarbowej (dostępne w kasie Urzędu, pokój nr 9, parter).Nie podlegają opłacie czynności dotyczące budownictwa mieszkaniowego.


Zwolnione z opłaty są czynności w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej klęskami żywiołowymi.


Termin załatwienia
Do 30 dni.


(Inwestycje skomplikowane i mogące szkodliwie wpływać na środowisko oraz niektóre sieciowe mogą powodować wydłużenie czasu załatwienia sprawy)


Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu (pokój nr 12) lub Wydziale prowadzącym sprawę(pokój nr 2).


Opłata skarbowa od odwołania wynosi 5 zł. oraz od załącznika 0,50 zł.


Uwagi
O wydanie decyzji może wystąpić każda osoba mająca w tym interes prawny.

Treść
Klient zainteresowany uzyskaniem decyzji składa wniosek wraz z załącznikami. Decyzja wydawana jest przez Wójta Gminy Piątnica na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów szczególnych.


Opracował
Robert Chrzanowski

Akceptował
Naczelnik wydziału Leon Pietruszko

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-02 1503
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 4965 razy

» Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2017 - rozmiar: 50688 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników
Najem lokali mieszkalnych
Opłaty i rozliczenia czynszowe
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów
Podział nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
Wydzierżawianie gruntów
Sprzedaż gruntów
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów kom.
Podkat. Archiwalne:
Zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów
Ostat. 10 wiadomości:

» Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl