A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej » Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
Ilość wiadomości z działu 'Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej': 1
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 2, telefon (86) 216-64-96 lub 216-24-76 wew. 12, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej


Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie, pokój nr 2, parter).


- załącznik: mapa sytuacyjna terenu – pasa drogowego - wraz z podaniem jego wymiarów (mapę można otrzymać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27)

Opłaty
- opłata skarbowa w wysokości 5 zł. od wniosku


- opłata skarbowa w wysokości 0,50 zł. od każdego załącznika


- opłata skarbowa w wysokości 76 zł. za zezwolenie


Znaki opłaty skarbowej są dostępne w kasie Urzędu (pokój nr 9, parter).


- opłata za zajęcie pasa drogowego:


• jezdnia – 0,40 zł. za każdy dzień zajęcia 1 m2


• pozostałe elementy pasa drogowego – 0,20 zł. za każdy dzień zajęcia 1 m2


• ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym spowodowanych:


- zajęciem powyżej 20 % jezdni – 100 zł.


- całkowitym zajęciem jezdni – 200 zł.


Opłatę wnosi się na konto Urzędu Gminy Piątnica Nr 68-8762-0009-0000-1270-20000-0020 w Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy, ul. Stawiskowska 30 (druczek wpłaty otrzymać można w Urzędzie, pokój nr 2, parter).


Termin załatwienia
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu (pokój nr 12) lub Wydziale prowadzącym sprawę (pokój nr 2).


Uwagi
O wydanie zezwolenia może wystąpić każda osoba mająca w tym interes prawny.

Treść
Klient zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego składa wniosek (co najmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem) wraz z załącznikiem. Wójt wydaje opinię określającą warunki i terminy zajęcia pasa drogowego.
Zajmujący pas drogowy, po otrzymaniu opinii, na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego powinien dostarczyć dokumenty określone we wspomnianej opinii. Wójt wydaje zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.


Opracował
Leon Pietruszko

Akceptował
Naczelnik wydziału Leon Pietruszko

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-03 0931
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 4764 razy

» Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury (DOC) - rozmiar: 44032 bajtów
Typ pliku: application/octet-stream
» Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury (PDF) - rozmiar: 131146 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (DOC) - rozmiar: 52736 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (PDF) - rozmiar: 169354 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników
Najem lokali mieszkalnych
Opłaty i rozliczenia czynszowe
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów
Podział nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
Wydzierżawianie gruntów
Sprzedaż gruntów
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów kom.
Podkat. Archiwalne:
Zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów
Ostat. 10 wiadomości:

» Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.