A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej » Rozgraniczanie nieruchomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
» Zarządzenie Nr 4.2018 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r.
» Informacja o uzgodnieniu z organem właściwym warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni (GPT.6220.6.2017)
Ilość wiadomości z działu 'Rozgraniczanie nieruchomości': 1
Rozgraniczanie nieruchomości

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 4, parter, telefon (86) 216-24-76 wew. 14, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej


Wymagane dokumenty
- dokument stwierdzający własność (aktualny wypis z rejestru gruntów wykonany przez Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w przypadku braku na wypisie numeru księgi wieczystej odpis księgi wieczystej wydany przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łomży, ul. Dworna 16, budynek C)


- szkic rozgraniczenia wykonany na mapie zasadniczej (z zaznaczonymi spornymi granicami oraz numerami sąsiednich działek)


Opłaty
Nie pobiera się.

Termin załatwienia
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy
Strona niezadowolona z wydanej decyzji o rozgraniczeniu, może żądać od Wójta przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Łomży. Żądanie składa się w Kancelarii Urzędu (pokój nr 12) lub w Wydziale prowadzącym sprawę (pokój nr 4) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Interesant ma prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału na podstawie art. 10 KPA.


Uwagi
We wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczenia nieruchomości należy zawrzeć informację, który geodeta ma zostać upoważniony do wykonania czynności technicznych.


W przypadku braku któregoś z dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych na podstawie art. 64 KPA.


Treść
Właściciel lub współwłaściciele występują z wnioskiem o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, które ma na celu ustalenie granicy nieruchomości z sąsiednimi nieruchomościami. Wójt wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania.
Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, następuje wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.


Opracował
Urszula Miliszewska

Akceptował
Naczelnik wydziału Leon Pietruszko

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-03 1143
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 3301 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników
Najem lokali mieszkalnych
Opłaty i rozliczenia czynszowe
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów
Podział nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
Wydzierżawianie gruntów
Sprzedaż gruntów
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów kom.
Podkat. Archiwalne:
Zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów
Ostat. 10 wiadomości:

» Rozgraniczanie nieruchomości
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.