A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej » Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego': 1
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.


Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 4, parter, telefon (86) 216-24-76 wew. 14, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej


Wymagane dokumenty
- dokumenty na poparcie wniosku (np. oszacowanie dokonane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego)


Opłaty
Nie pobiera się.

Termin załatwienia
Do 30 dni, w wyjątkowych przypadkach do 60 dni.

Tryb odwoławczy
Użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty, złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek składa się za pośrednictwem Wójta. Złożenie wniosku, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat w dotychczasowej wysokości.
Od orzeczenia Kolegium użytkownik może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z przekazaniem sprawy sądowi powszechnemu. W razie odmowy aktualizacji opłaty na wniosek użytkownika, użytkownik może skierować sprawę do Kolegium Odwoławczego w Łomży.


Uwagi
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do 31 marca każdego roku.


Opłaty aktualizowane są co około 5 lat, nie częściej jednak niż raz w roku.
Jeżeli wartość nieruchomości na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu, aktualizacji nie dokonuje się. Aktualizacja opłaty rocznej może nastąpić również z urzędu.


Treść
Użytkownik wieczysty składa wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.


Opracował
Urszula Miliszewska

Akceptował
Naczelnik wydziału Leon Pietruszko

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-03 1211
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 3450 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników
Najem lokali mieszkalnych
Opłaty i rozliczenia czynszowe
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów
Podział nieruchomości
Rozgraniczanie nieruchomości
Wydzierżawianie gruntów
Sprzedaż gruntów
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów kom.
Podkat. Archiwalne:
Zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów
Ostat. 10 wiadomości:

» Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl