A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Urząd Stanu Cywilnego » Sporządzanie aktów małżeństwa (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Sporządzanie aktów małżeństwa': 1
Sporządzenie aktu małżeństwa

Miejsce załatwienia
Urząd Stanu Cywilnego w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 6, tel. (86) 216-24-76 wew. 16

Wymagane dokumenty
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

- dowody osobiste do wglądu

- odpis skrócony aktu:

• w przypadku panny i kawalera – odpis skrócony aktu urodzenia

• w przypadku osób rozwiedzionych:

- odpis skrócony aktu urodzenia

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

• w przypadku osób owdowiałych:

- odpis skrócony aktu urodzenia

- odpis skrócony aktu zgonu małżonka

W przypadku ślubu cywilnego - odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są jeżeli akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.
W przypadku ślubu konkordatowego - odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są każdorazowo.

- w przypadku ślubu konkordatowego: doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, wypełnionego drugostronnie, zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydanego uprzednio przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z małżonków.

W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec wymagane są dokumenty:

- odpis aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem (dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula) na język polski

- dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeśli osoba pozostawała wcześniej w związku małżeńskim wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo orzeczenie sądu zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

- dokument tożsamości: paszport, karta pobytu lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości

- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Opłaty
Za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa w wysokości 84,00 zł.

Zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 9, parter) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Nr 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.

Termin załatwienia
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczanie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zainteresowanym przysługuje odwołanie w formie wniosku do Sądu Rejonowego w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego informującego o przyczynach odmowy.

Uwagi
Akt sporządza urząd stanu cywilnego, na którego terenie zostało zawarte małżeństwo (niezależnie od miejsca zamieszkania osób wstępujących w związek).

Treść
Osoby, które chcą wstąpić w związek małżeński składają pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających jego zawarcie. Na ich podstawie sporządza się akt małżeństwa w dniu zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w przypadku ślubu konkordatowego – w dniu przekazania przez duchownego zaświadczenia potwierdzającego zawarcie małżeństwa.

Opracował
Maria Dziekońska

Akceptował
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Dziekońska

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-03 1239
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 3947 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska
Podkat. Archiwalne:
Sporządzanie aktów urodzenia
Sporządzanie aktów małżeństwa
Sporządzanie aktów zgonu
Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
Udzielenie ślubu cywilnego
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Sporządzenie aktu małżeństwa
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl