A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Urząd Stanu Cywilnego » Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 24.01.2018 r.
» Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku...
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
Ilość wiadomości z działu 'Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa': 1
Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa

Miejsce załatwienia
Urząd Stanu Cywilnego w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 6, tel. (86) 216-24-76 wew. 16


Wymagane dokumenty
- podanie o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiej księgi stanu cywilnego

- odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski

- notarialne upoważnienie, jeżeli czynności tej nie dokonują osoby wymienione w akcie

- dowody osobisty lub paszporty do wglądu

- gdy obydwoje małżonkowie mają miejsce zamieszkania w Polsce należy podać, gdzie są zameldowani na pobyt stały lub ostatnie miejsce pobytu stałego

- odpis skrócony aktu:

• w przypadku panny i kawalera – odpis skrócony aktu urodzenia

• w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpis skrócony aktu urodzenia

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrokiem sądu

• w przypadku osób owdowiałych:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu małżonka

(odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wymagane są jeżeli akt znajduje się w innym Urzędzie Stanu Cywilnego)

Jeżeli jedno z małżonków jest cudzoziemcem:
- zagraniczny odpis aktu urodzenia z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski

(dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula)

Opłaty
Za decyzję – opłata skarbowa w wysokości 50 zł.

Zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 9, parter) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w Banku Spółdzielczym w Piątnicy
Nr 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.

Dla wpłat zagranicznych na rachunek Urzędu Gminy Piątnica w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Olsztyn,
SWIFT CODE: POLU PL PR,
Nr konta: IBAN PL 8762009-68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.

Termin załatwienia
W miarę możliwości niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy
Zainteresowanym przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piątnicy.

Uwagi
- do polskich ksiąg stanu cywilnego można wpisać akty sporządzone za granicą bez względu na datę ich sporządzenia i na datę zdarzenia, którego akt dotyczy

- wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego można dokonać bez względu na to, czy osoba, której akt dotyczy, jest obywatelem polskim, czy cudzoziemcem

- wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jeśli jest brak pobytu stałego na terytorium RP – w ostatnim miejscu pobytu stałego wnioskodawcy

Treść
Zainteresowana osoba składa podanie wraz z wymaganymi dokumentami. Po analizie złożonych dokumentów oraz ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym zostaje wydana stosowna decyzja, na podstawie której zostaje sporządzony akt małżeństwa.


Opracował
Maria Dziekońska

Akceptował
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Dziekońska

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-03 1402
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 3665 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska
Podkat. Archiwalne:
Sporządzanie aktów urodzenia
Sporządzanie aktów małżeństwa
Sporządzanie aktów zgonu
Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
Udzielenie ślubu cywilnego
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Ostat. 10 wiadomości:

» Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.