A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Urząd Stanu Cywilnego » Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego': 1
Odpisy skrócone, skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego

Miejsce załatwienia
Urząd Stanu Cywilnego w Piątnicy
18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, pokój nr 6, tel. (86) 216-24-76 wew. 16

Wymagane dokumenty
- podanie (gotowy druk do wypełnienia, dostępny na miejscu, w pokoju nr 6)

- dowód osobisty do wglądu

Opłaty
- za odpis skrócony lub skrócony wielojęzyczny – opłata skarbowa w wysokości 22,00 zł.

- za odpis zupełny – opłata skarbowa w wysokości 33,00 zł.

Zapłata opłaty skarbowej następuje gotówką w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 9, parter) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy
Nr 68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.

Dla wpłat zagranicznych na rachunek Urzędu Gminy Piątnica w Banku Polskiej Spółdzielczości O/Olsztyn,
SWIFT CODE: POLU PL PR,
Nr konta: IBAN PL 8762009-68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.

Termin załatwienia
W miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy
Zainteresowanym przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piątnicy.

Uwagi
- odpisy wydaje się osobom: wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu oraz innym osobom, które wykażą interes prawny

- do 1945 roku prowadzona była wyznaniowa rejestracja stanu cywilnego

• w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piątnicy znajdują się księgi z parafii Dobrzyjałowo, Drozdowo i Piątnica oraz dodatkowo (do 1945 roku) akta wsi: Wysokie Małe, Wysokie Duże, Jurzec Pański , Jurzec Folwarczny, Jurzec Szlachecki i Jurzec Włościański (obecnie gmina Stawiski).

• w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piątnicy brak jest ksiąg wsi Kosaki z lat 1923-1945, ponieważ należały do parafii Bronowo (obecnie gmina Wizna)

- od 1 listopada 2003 r. istnieje możliwość wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

Treść
Zainteresowana osoba składa wniosek o wydanie odpisu aktu, który otrzymuje za pokwitowaniem, po jego przygotowaniu przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Opracował
Maria Dziekońska

Akceptował
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Dziekońska

Zatwierdził
Konrad Majkowski


Data wprowadzenia: 2003-09-03 1415
Data upublicznienia: 0
Art. czytany: 10074 razy

» Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (PDF) - rozmiar: 110895 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (rtf) - rozmiar: 20203 bajtów
Typ pliku: application/rtf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska
Podkat. Archiwalne:
Sporządzanie aktów urodzenia
Sporządzanie aktów małżeństwa
Sporządzanie aktów zgonu
Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
Udzielenie ślubu cywilnego
Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Odpisy skrócone, skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl