A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gmina » Statut Gminy
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
» Zarządzenie Nr 4.2018 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018 r.
» Informacja o uzgodnieniu z organem właściwym warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni (GPT.6220.6.2017)
Ilość wiadomości z działu 'Statut Gminy': 1
Statut Gminy Piątnica

UCHWAŁA NR 195/XXXIV/2017
RADY GMINY PIĄTNICA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy


Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się jednolity uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Piątnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
Id: 863E930A-1699-4803-B96C-9403619A3621. Podpisany


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 195/XXXIV/2017
Rady Gminy Piątnica
z dnia 14 listopada 2017 r.
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 1218), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 175/XXIX/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 145, poz. 1588);
2) uchwałą Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 286);
3) uchwałą Nr 80/XIV/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1145);
4) uchwałą Nr 90/XV/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1604);
5) uchwałą Nr 132/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4973);
6) uchwałą Nr 170/XXX/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3159).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 uchwały Nr 175/XXIX/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 145, poz. 1588), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.”;

2) § 2 i § 3 uchwały Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 286), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.”;

3) § 2 i § 3 uchwały Nr 80/XIV/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1145), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.”;

4) § 2 i § 3 uchwały Nr 90/XV/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1604), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.”;

5) § 2 i § 3 uchwały Nr 132/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4973), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.”;

6) § 2 i § 3 uchwały Nr 170/XXX/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3159), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 września 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.”.


Data wprowadzenia: 2017-11-29 1040
Data upublicznienia:
Art. czytany: 130 razy

» Uchwała Nr 195/XXXIV/2017 wraz z załącznikiem (format pdf) - rozmiar: 578159 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne i kompetencje
Statut Gminy
Herb Gminy
Ostat. 10 wiadomości:

» Statut Gminy Piątnica
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.