A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Gmina » Informacje ogólne i kompetencje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Informacje ogólne i kompetencje': 1
Informacje ogólne

Osoba prawna: GMINA PIĄTNICA

Rodzaj: gmina wiejska

Siedziba władz gminy: Piątnica Poduchowna, powiat łomżyński, województwo podlaskie


Powierzchnia gminy: 218,69 km2
Liczba wsi: 44

Podstawy prawne działania


Gmina Piątnica działa na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717);
- uchwały Nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz.Urz. Woj.Podl. Nr 57, poz. 1218).

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów gminy:
 • Rady Gminy,
 • Wójta.


Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gmina wykonuje zadania własne obejmujące między innymi sprawy:

1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
4. ochrony zdrowia;
5. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
7. edukacji publicznej;
8. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
9. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
10. zieleni gminnej i zadrzewień;
11. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
12. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
13. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
14. wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
15. promocji gminy;
16. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
17. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina wykonuje również zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej oraz może wykonywać zadania na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.


WYKAZ WSI W GMINIE PIĄTNICA

 1. Budy Czarnockie
 2. Budy-Mikołajka
 3. Choszczewo
 4. Czarnocin
 5. Dobrzyjałowo
 6. Drozdowo
 7. Drożęcin-Lubiejewo
 8. Elżbiecin
 9. Górki-Sypniewo
 10. Górki-Szewkowo
 11. Guty
 12. Jeziorko
 13. Kalinowo
 14. Kałęczyn
 15. Kisielnica
 16. Kobylin
 17. Kosaki
 18. Kownaty
 19. Krzewo
 20. Marianowo (osada)
 21. Motyka
 22. Murawy
 23. Nagórki
 24. Niewodowo
 25. Nowe Krzewo
 26. Nowy Cydzyn
 27. Olszyny
 28. Olszyny - Kolonia
 29. Pęza
 30. Piątnica Poduchowna
 31. Piątnica Włościańska
 32. Poniat
 33. Rakowo - Boginie
 34. Rakowo - Czachy
 35. Rządkowo
 36. Stary Cydzyn
 37. Stary Drożęcin
 38. Taraskowo
 39. Truszki
 40. Wiktorzyn
 41. Wyłudzin
 42. Wyrzyki
 43. Zabawka
 44. Żelechy


Informację wytworzyła: Bożena Majkowska


Data wprowadzenia: 2003-08-08 1209
Data upublicznienia:
Art. czytany: 28078 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wykaz nazw miejscowości
Liczba ludności w poszczególnych wsiach
Powierzchnia poszczególnych sołectw
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacje ogólne
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl