A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Rok 2003
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2003': 0
Dostępne kategorie
» Spis Uchwał Rady Gminy
» 23. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoh.
» 24. w sprawie zgody na rozwiązanie porozumienia ...
» 25. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku ...
» 26. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 27. w sprawie zgody na ustalenie wynagrodzenia w Gminazjum ...
» 28. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości ...
» 29. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
» 30. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
» 31. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
» 32. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
» 33. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
» 34. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
» 35. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł.
» 36. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
» 37. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł..
» 38. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta ...
» 39. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady...
» 40. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
» 41. w sprawie uchwalenia planu inwestycji gminy Piątnica ...
» 42. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 43. ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia ...
» 44. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 45. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa
» 46. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom
» 47. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piątnica
» 48. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 49. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia kredytu ...
» 50. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność OPS
» 51. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników
» 52. w sprawie współfinansowania inwestycji ...
» 53. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ...
» 54. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ...
» 55. w sprawie zmiany uchwały ...
» 56. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ...
» 57. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ...
» 58. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ...
» 59. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 60. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych ...
» 61. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu OPS ...
» 62. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...
» 63. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004
» 64. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
» 65. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004
» 66. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2004
» 67. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ...
» 68. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004
» 69. zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji ...
» 70. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 71. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 72. zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli ...
» 73. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 74. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej ...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis Uchwał Rady Gminy
23. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoh.
24. w sprawie zgody na rozwiązanie porozumienia ...
25. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku ...
26. w sprawie zmian w budżecie gminy
27. w sprawie zgody na ustalenie wynagrodzenia w Gminazjum ...
28. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości ...
29. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
30. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
31. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
32. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
33. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
34. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
35. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł.
36. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł...
37. w sprawie zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł..
38. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta ...
39. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady...
40. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
41. w sprawie uchwalenia planu inwestycji gminy Piątnica ...
42. w sprawie zmian w budżecie gminy
43. ustalenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia ...
44. w sprawie zmian w budżecie gminy
45. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa
46. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom
47. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piątnica
48. w sprawie zmian w budżecie gminy
49. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia kredytu ...
50. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność OPS
51. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników
52. w sprawie współfinansowania inwestycji ...
53. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ...
54. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ...
55. w sprawie zmiany uchwały ...
56. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ...
57. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ...
58. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ...
59. w sprawie zmian w budżecie gminy
60. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych ...
61. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu OPS ...
62. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ...
63. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004
64. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
65. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004
66. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2004
67. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ...
68. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004
69. zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji ...
70. w sprawie zmian w budżecie gminy
71. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
72. zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli ...
73. w sprawie zmian w budżecie gminy
74. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej ...
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl