A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2002-2006 » Rok 2003 (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2003': 0
Dostępne archiwalne kategorie
» 1. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» 2. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2003 r.
» 3. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003
» 4. w sprawie powołania Gminnej Komisji R.P.A.
» 5. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
» 6. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
» 7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ...
» 8. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 9. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu gminy ...
» 10. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» 11. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw
» 12. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy ...
» 13. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy ...
» 14. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Krzewo
» 15. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Zabawka
» 16. w sprawie zmian w budżecie gminy ...
» 17. w sprawie zmian w budżecie gminy ...
» 18. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» 19. w sprawie ustalenia procedury ewidencji księgowej ...
» 20. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» 21. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
» 22. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu...
» 23. w sprawie opracowania projektu Wieloletniego Planu Finansowego
» 24. w sprawie sprzedaży nieruchomości ...
» 25. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Piątnica ...
» 26. w sprawie zgody na odpłatne nabycie prawa dyspon. nieruch. ...
» 27. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» 28. w sprawie zatwierdzenia opisów stanowisk pracy ...
» 29. w sprawie zmian w budżecie gminy ...
» 30. w sprawie przystąpienia do opracowania WPI
» 31. w sprawie powołania Komisji do odioru inwestycji ...
» 32. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu ...
» 33. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
» 34. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. Zespołu Obsługi Szkół ...
» 35. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. Zesp. Szkolno-Przedszkol.
» 36. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Żelechach
» 37. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Olszynach
» 38. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Kisielnicy
» 39. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Dobrzyjałowie
» 40. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Jeziorku
» 41. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. Pub. Gminazjum w Piątnicy
» 42. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Drozdowie
» 43. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Rakowie-Boginiach
» 44. w sprawie pełnomocnictwa dla Kier. OPS w Piątnicy
» 45. w sprawie Katalogu Usług Urzędu Gminy Piątnica
» 46. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» 47. w sprawie utworzenia Gminnego Zesp. Reagowania Kryzys.
» 48. w sprawie zmian w budżecie gminy ...
» 49. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
» 50. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
» 51. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 52. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących wł. Gminy ...
» 53. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących wł. Gminy ...
» 54. w sprawie kryteriów i zasady oceny zadań wnioskowanych do WPI ...
» 55. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ...
» 56. w sprawie o nabycie nieruchomości wskutek odwołania darowizny
» 57. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» 58. w sprawie udzielenia bonifikaty od cen ...
» 59. w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu ...
» 60. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ...
» 61. w sprawie rozłożenia na raty cen ustalonych do sprzedaży ...
» 62. w sprawie procedury opracowania WPI
» 63. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 64. w sprawie zamiany nieruchomości będących własnością Gminy ...
» 65. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy..
» 66. w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok
» 67. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej ...
» 68. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 69. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» 70. w sprawie Powiatowego Banku Informacji Gospodarczych
» 71. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 72. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
1. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
2. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2003 r.
3. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2003
4. w sprawie powołania Gminnej Komisji R.P.A.
5. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
6. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
7. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu ...
8. w sprawie zmian w budżecie gminy
9. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu gminy ...
10. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
11. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw
12. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy ...
13. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy ...
14. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Krzewo
15. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Zabawka
16. w sprawie zmian w budżecie gminy ...
17. w sprawie zmian w budżecie gminy ...
18. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
19. w sprawie ustalenia procedury ewidencji księgowej ...
20. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
21. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
22. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu...
23. w sprawie opracowania projektu Wieloletniego Planu Finansowego
24. w sprawie sprzedaży nieruchomości ...
25. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Piątnica ...
26. w sprawie zgody na odpłatne nabycie prawa dyspon. nieruch. ...
27. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
28. w sprawie zatwierdzenia opisów stanowisk pracy ...
29. w sprawie zmian w budżecie gminy ...
30. w sprawie przystąpienia do opracowania WPI
31. w sprawie powołania Komisji do odioru inwestycji ...
32. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu ...
33. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
34. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. Zespołu Obsługi Szkół ...
35. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. Zesp. Szkolno-Przedszkol.
36. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Żelechach
37. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Olszynach
38. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Kisielnicy
39. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Dobrzyjałowie
40. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Jeziorku
41. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. Pub. Gminazjum w Piątnicy
42. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Drozdowie
43. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyr. SP w Rakowie-Boginiach
44. w sprawie pełnomocnictwa dla Kier. OPS w Piątnicy
45. w sprawie Katalogu Usług Urzędu Gminy Piątnica
46. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
47. w sprawie utworzenia Gminnego Zesp. Reagowania Kryzys.
48. w sprawie zmian w budżecie gminy ...
49. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
50. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
51. w sprawie zmian w budżecie gminy
52. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących wł. Gminy ...
53. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących wł. Gminy ...
54. w sprawie kryteriów i zasady oceny zadań wnioskowanych do WPI ...
55. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji ...
56. w sprawie o nabycie nieruchomości wskutek odwołania darowizny
57. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
58. w sprawie udzielenia bonifikaty od cen ...
59. w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugim przetargu ...
60. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ...
61. w sprawie rozłożenia na raty cen ustalonych do sprzedaży ...
62. w sprawie procedury opracowania WPI
63. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
64. w sprawie zamiany nieruchomości będących własnością Gminy ...
65. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy..
66. w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok
67. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej ...
68. w sprawie zmian w budżecie gminy
69. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
70. w sprawie Powiatowego Banku Informacji Gospodarczych
71. w sprawie zmian w budżecie gminy
72. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl