A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Rejestry i archiwa » Archiwa
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Archiwa': 1
A R C H I W U M


URZĘDU GMINY


Archiwum zakładowe Urzędu Gminy mieści się w Piątnicy Poduchownej, przy ul. Stawiskowskiej 53.

Archiwum zakładowe działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn.zm.);
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67).
Zasób archiwalny Archiwum zakładowego Urzędu Gminy stanowią materiały archiwalne powstałe w związku z działalnością Urzędu i służące potrzebom Urzędu.

Zbiór dokumentacji Archiwum obejmuje ogółem 45,00 mb (metrów bieżących) akt, w tym:
• kategoria A - 4,10 mb,
• kategoria B - 40,90 mb, z czego akta kategorii BE 50 - 8,10 mb.

W Archiwum jest przechowywana:
- dokumentacja własna aktowa:
• kategorii A w ilości 4,10 mb z lat 1978-1990 / 1990-2008;
• kategorii B w ilości 33,90 mb, z lat 1991-2009, w tym: akta kategorii B-50 lub BE50 w ilości 1,10 mb z lat 1990-2009;
Wyżej wymienione materiały archiwalne zawierają: akta Rady Gminy i Zarządu, plany, sprawozdania finansowe, budżety gminy, dokumentację podatkową, dokumentację osobową i płacową pracowników Urzędu, akta własnościowe od 1978 r., ewidencję działalności gospodarczej, której prowadzenie zakończono przed 1 lipca 2011 r. oraz akta różne załatwionych indywidualnych spraw obywateli;;
- dokumentacja odziedziczona z okresu przed 1990 r. po Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i po Urzędzie Gminy:
• dokumenty różne z lat 1957-1972 oraz 1973-1990 w ilości 23,00 mb, w tym: akta osobowe byłych pracowników około 3,00 mb,
• rejestry ludności z lat 1957-1970 w ilości około 3,00 mb,
• pozwolenia na budowę z lat 1974-1990 w ilości około 2,00 mb,
• akta przekazania gospodarstw rolnych w zamian za renty i emerytury z lat 1974-1985 w ilości około 1 mb.

Na podstawie posiadanych dokumentów, Archiwum wydaje zaświadczenia na pisemny wniosek uprawnionych organów oraz osób, których dokument dotyczy. Akta Zarządu Gminy z lat 1990-2002 oraz akta Rady Gminy udostępniane są do wglądu na miejscu, w obecności pracownika Archiwum, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
Archiwum zakładowe obsługuje inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 1.


Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Piątnicy

dokumentacja własna aktowa

• kategorii A w ilości 5,68 mb (metrów bieżących) z lat 1946-2011;
• kategorii B z lat 1999-2011 w ilości 0,80 mb., w tym: akta kategorii BE50 lub B-50 w ilości 0,10 mb.
Zbiór tworzą akta stanu cywilnego z lat 1946-2011 oraz akta zbiorowe i skorowidze alfabetyczne z lat 1972-2011.
dokumentacja odziedziczona
• akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dobrzyjałowie o rozmiarze 0,47 mb.
- urodzenia z lat 1915-1946,
- małżeństwa z lat 1915-1946,
- zgony z lat 1903-1946 (z wyjątkiem roku 1939);
• akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Drozdowie o rozmiarze 0,52 mb.
- urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1907-1927, 1931,1934-1937 i 1939,
- urodzenia z lat 1932, 1933, 1938-1942,
- urodzenia i małżeństwa z lat 1928-1930, 1941-1945,
- małżeństwa i zgony z lat 1930-1945;
• akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Piątnicy o rozmiarze 0,42 mb.
- urodzenia, małżeństwa i zgony z lat 1901-1940 i z 1945;
• akta po byłych USC w Dobrzyjałowie, Drozdowie, Jeziorku, Kosakach, Kisielnicy i Olszynach w ilości 1 mb z lat 1955-1959.

Informacje z akt stanu cywilnego wydawane są na pisemny wniosek podmiotów i osób wymienionych w art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)
Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
obsługuje Kierownik USC, pokój nr 6.Informację wytworzyła: Bożena Majkowska


Data wprowadzenia: 2012-02-16 0853
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3712 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rejestry i ewidencje
Archiwa
Ostat. 10 wiadomości:

»
A R C H I W U M

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl