A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy » Osoby sprawujące funkcje i kompetencje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 24.01.2018 r.
» Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku...
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
Ilość wiadomości z działu 'Osoby sprawujące funkcje i kompetencje': 1
Osoby sprawujące funkcje i kompetencje


Kierownik Ośrodka - Barbara Krystyna Rutkowska

Kierownik kieruje pracą Ośrodka oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

Do obowiązków Kierownika należy:


  • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
  • organizowanie pracy,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka
  • odpowiedzialność za powierzone mu mienie,
  • odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia planu przychodów i rozchodów Ośrodka oraz realizację tego planu,
  • zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał organów gminy oraz aktów prawnych wyższego rzędu,
  • przygotowywanie projektów uchwał organów gminy w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej,
  • składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz opracowywanie wniosków do budżetu gminy dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe,
  • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka,
  • załatwianie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy w drodze uchwał.Data wprowadzenia: 2003-12-03 0912
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5471 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Osoby sprawujące funkcje i kompetencje
Podstawy prawne działania
Katalog Usług OPS
Protokoły kontroli
Elektroniczna Skrzynka Podawcza OPS
Praca w Ośrodku
Aktualności
Ostat. 10 wiadomości:

»
Osoby sprawujące funkcje i kompetencje

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.