A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Rok 2004
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2004': 0
Dostępne kategorie
» Spis Uchwał Rady Gminy
» 75. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
» 76. w sprawie ustalenia wysokości opłaty ...
» 77. w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Gminy Piątnica ...
» 78. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2004 rok
» 79. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki ...
» 80. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów ...
» 81. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica
» 82. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy
» 83. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej ...
» 84. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej ...
» 85. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku ...
» 86. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
» 87. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ...
» 88. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania ...
» 89. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali ...
» 90. w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia ...
» 91. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ...
» 92. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ...
» 93. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diet...
» 94. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
» 95. w w sprawie przystąpienia do spółki z o.o.
» 96. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 97. w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości ...
» 98. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa...
» 99. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji ...
» 100. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości ...
» 101. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 102. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piątnica...
» 103. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 104. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 105. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty...
» 106. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej...
» 107. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
» 108. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego..
» 109. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
» 110. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
» 111. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
» 112. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
» 113. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
» 114. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
» 115. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
» 116. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwent...
» 117. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 118. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 119. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy o...
» 120. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 121. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 122. w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych ...
» 123. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć...
» 124. w sprawie zarządzenia poboru podatków...
» 125. w sprawie stawek opłaty targowej
» 126. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok
» 127. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2005
» 128. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005
» 129. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta...
» 130. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005
» 131. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
» 132. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 133. w sprawie wyrażenia opinii... (muzeum w Drozdowie)
» 134. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
» 135. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej...
» 136. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki ...
» 137. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
» 138. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» 139. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy...
» 140. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 141. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2005 rok
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Spis Uchwał Rady Gminy
75. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
76. w sprawie ustalenia wysokości opłaty ...
77. w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Gminy Piątnica ...
78. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2004 rok
79. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki ...
80. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów ...
81. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica
82. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy
83. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej ...
84. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej ...
85. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku ...
86. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
87. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ...
88. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania ...
89. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali ...
90. w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia ...
91. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ...
92. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ...
93. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diet...
94. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
95. w w sprawie przystąpienia do spółki z o.o.
96. w sprawie zmian w budżecie gminy
97. w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości ...
98. w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa...
99. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji ...
100. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości ...
101. w sprawie zmian w budżecie gminy
102. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piątnica...
103. w sprawie zmian w budżecie gminy
104. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
105. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty...
106. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej...
107. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
108. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego..
109. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
110. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
111. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
112. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
113. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
114. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
115. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego...
116. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwent...
117. w sprawie zmian w budżecie gminy
118. w sprawie zmian w budżecie gminy
119. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy o...
120. w sprawie zmian w budżecie gminy
121. w sprawie zmian w budżecie gminy
122. w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych ...
123. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć...
124. w sprawie zarządzenia poboru podatków...
125. w sprawie stawek opłaty targowej
126. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok
127. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2005
128. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005
129. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta...
130. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005
131. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
132. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
133. w sprawie wyrażenia opinii... (muzeum w Drozdowie)
134. w sprawie budżetu gminy na 2005 r.
135. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej...
136. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki ...
137. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
138. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
139. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy...
140. w sprawie zmian w budżecie gminy
141. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2005 rok
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl