A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2002-2006 » Rok 2004 (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2004': 0
Dostępne archiwalne kategorie
» 1. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004 roku
» 2. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Rakowo-Czachy
» 3. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 4. w sprawie sprzedaży nieruchomości, udzielenia bonifikaty ...
» 5. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ...
» 6. w sprawie ustalenia ceny formularza wniosku ...
» 7. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 8. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
» 9. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 10. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 11. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy...
» 12. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 13. w sprawie sprzedaży nieruchomości ...
» 14. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 15. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
» 16. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej
» 17. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność ...
» 18. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Taraskowo
» 19. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji...
» 20. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 21. w sprawie zamiany nieruchomości będących własnością Gminy...
» 22. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
» 23. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji...
» 24. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
» 25. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 26. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
» 27. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 28. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ...
» 29. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 30. w sprawie wykonania Uchwały Rady Gminy
» 31. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 32. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy...
» 33. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji...
» 34. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy...
» 35. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 36. w sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
» 37. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu...
» 38. w sprawie obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości...
» 39. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ...
» 40. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
» 41. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
» 42. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 43. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ...
» 44. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości ...
» 45. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ...
» 46. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
» 47. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 48. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy...
» 49. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
» 50. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG
» 51. w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok
» 52. w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy...
» 53. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 54. w sprawie wykonania Uchwały Rady Gminy
» 55. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ...
» 56. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG
» 57. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 58. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 59. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 60. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
» 61. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ...
» 62. w sprawie sprzedaży nieruchomości ...
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
1. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004 roku
2. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Rakowo-Czachy
3. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
4. w sprawie sprzedaży nieruchomości, udzielenia bonifikaty ...
5. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ...
6. w sprawie ustalenia ceny formularza wniosku ...
7. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
8. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004
9. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
10. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
11. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy...
12. w sprawie zmian w budżecie gminy
13. w sprawie sprzedaży nieruchomości ...
14. w sprawie zmian w budżecie gminy
15. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
16. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej
17. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność ...
18. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Taraskowo
19. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji...
20. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
21. w sprawie zamiany nieruchomości będących własnością Gminy...
22. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
23. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji...
24. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
25. w sprawie zmian w budżecie gminy
26. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
27. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
28. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ...
29. w sprawie zmian w budżecie gminy
30. w sprawie wykonania Uchwały Rady Gminy
31. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
32. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy...
33. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji...
34. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy...
35. w sprawie zmian w budżecie gminy
36. w sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
37. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu...
38. w sprawie obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości...
39. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ...
40. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
41. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
42. w sprawie zmian w budżecie gminy
43. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ...
44. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości ...
45. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ...
46. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
47. w sprawie zmian w budżecie gminy
48. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy...
49. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
50. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG
51. w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok
52. w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy...
53. w sprawie zmian w budżecie gminy
54. w sprawie wykonania Uchwały Rady Gminy
55. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ...
56. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG
57. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
58. w sprawie zmian w budżecie gminy
59. w sprawie zmian w budżecie gminy
60. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
61. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ...
62. w sprawie sprzedaży nieruchomości ...
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.