A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Bieżące informacje
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: Zakup Używanego Autobusu Do Przewozu Dzieci I Młodzieży Szkolnej - ogłoszenie CUS w Piątnicy
» Protokół nr 25/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy odbytego 21 kwietnia 2017 r.
» Protokół nr 23/2017 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy odbytego 28 kwietnia 2017 r.
» Protokół nr 22/2017 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy odbytego 20 marca 2017 r.
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.9.2017)
» Badanie wody z wodociągu Marianowo (próba wody pobranej dnia 28.03.2017 r.)
» Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy 23.05.2017 r.
» Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Nowe Krzewo'
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 22.05.2017 r.
Ilość wiadomości z działu 'Bieżące informacje': 46
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.9.2017)
» Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 22.05.2017 r.
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.7.2017)
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.6.2017)
» Informacja Wójta Gminy Piątnica o nowym 'Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków' przyjętym przez Radę Miejską w Łomży
» Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu XXVI sesji na dzień 28 marca 2017 r.
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.2.2017)
» Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej – „Rondo im. Druha Szarego”
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Ekspertyzę mykologiczną i ekspertyzę konstrukcyjną obiektów zabytkowych
» Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu XXIV sesji Rady na 15 lutego 2017 r.
» Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej – „Rondo im. Druha Szarego”
» Akcyza 2017 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...'
» Informacja o konsultacjach dot. 'Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...'
» Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.11.2016)
» Informacja o przekształceniu jednostek organizacyjnych
» Wykaz lokali mieszkaniowych przeznaczonych do najmu w 2017
» Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi ...'
» Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w 2017
» Informacja o źródle finansowania przedsięwzięcia 'Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica'
» Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły
» Rozporządzenie nr 5/2016 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: zambrowskiego i łomżyńskiego
» Informacja dla rolników utrzymujących świnie w gospodarstwach o stosowaniu wymogów w ramach bioasekuracji
» Informacja dla rolników o ujemnych skutkach przezimowania
» Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie: „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” PW.524.1.2016
» Zaproszenie do konsultacji społecznych 'Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021'
» Raport z konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020
» Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dla mieszkańców
» Raport z konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwoju gminy Piątnica na lata 2015-2020
» Zasady i sposoby postępowania na wypadek znalezienia niewypału lub niewybuchu na terenie gminy
» Sprawdź on-line czy możesz już odebrać dowód osobisty
» Od 1 marca 2015 roku wprowadzone zostały nowe dowody osobiste - wygląd i zabezpieczenia
» Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica na 2015 r.
» Inwestycje zrealizoane w latach 2010 - 2014
» Informacja o realizacji zadania 'Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica'
» Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
» Obwieszczenie dotyczące realizacji projektu pn. 'Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski'
» Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zarządzanych przez GDDKiA
» Wykaz położonych na terenie gminy przystanków komunikacji zbiorowej będących w zarządzie GDDKiA
» Informacja o usłudze świadczonej przez Urząd Gminy Piątnica na rzecz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
» Uchwała Nr 123/XVII/11 Rady Miejskiej Łomży w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków...
» Informacja w sprawie wspólnego wykonywania przez miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
» Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
» Komunikat Wójta Gminy Piątnica obowiązku wymiany dowodu osobistego w razie zmiany danych
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.9.2017)
» Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 22.05.2017 r.
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.7.2017)
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.6.2017)
» Informacja Wójta Gminy Piątnica o nowym 'Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków' przyjętym przez Radę Miejską w Łomży
» Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu XXVI sesji na dzień 28 marca 2017 r.
» Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPT.6733.2.2017)
» Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej – „Rondo im. Druha Szarego”
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.