A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Publiczne Gimnazjum w Piątnicy » Podstawy prawne działania (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Podstawy prawne działania': 2
Podstawy prawne działania, organizacja, przedmiot działania i kompetencje jednostki

Publiczne Gimnazjum w Piątnicy ul. Szkolna 31 zostało założone AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM SZKOŁY PUBLICZEJ podpisanym przez WÓJTA GMINY PIĄTNICA Pana EDWARDA ŁADĘ dnia 1.09.1999 roku, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 5 art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759), oraz Uchwały Rady Gminy w Piątnicy Nr 45/VI/99 z dnia 28 lutego 1999r.Pełnomocnictwo Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Piątnicy zostało udzielone przez Wójta Gminy Piątnica na podstawie Zarządzenia Nr 41/03 z dnia 29 lipca 2003 r. do dokonywania jednoosobo w imieniu Wójta czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, to jest:

1. Do reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez tę szkołę jej ustawowych zadań:
a) przede wszystkim przed władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi, oraz osobami fizycznymi,
b) do zawierania umów na wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych,
c) podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, w którego zakres wchodzą związane z:
- załatwianiem bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
- utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.

2. Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie niepogorszonym i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.

3. Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to jest zbywania nieruchomości, zaciągania zobowiązań: pożyczek, czynienia darowizn.
W budynku Gimnazjum znajdują się pomieszczenia:
- 16 izb lekcyjnych
- 2 pracownie internetowe
- świetlica
- biblioteka
- studio fitness
- blok żywieniowy = stołówka + kuchnia
- sklepik uczniowski
W pierwszym roku szkolnym 1999/2000 zatrudnionych było 12 pracowników
( dyrektor, 11 nauczycieli w tym jeden w niepełnym wymiarze i na połowie etatu pracownik administracyjny).
Powstało 6 klas pierwszych z ogólną ilością uczniów 181.
W roku szkolnym 2000/2001 w Gimnazjum uczyło się 327 uczniów w 13 oddziałach: 7 klas I - 182 uczniów, 6 klas II - 145 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 33 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor, 6 n-li w niepełnym wymiarze i 2 n-li na zastępstwo tj. na okres zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego,
- 1 pracownik adminstracyjny,
- 6 pracowników obsługowych.
W roku szkolnym 2001/2002 Gimnazjum było już pełną placówką oświatową w której funkcjonowały klasy I - 146 uczniów, klasy II - 152 uczniów, klasy III - 143. Ogólna ilość oddziałów 18 (kl. I - 6, kl. II - 6, kl. III - 6).

Zatrudnionych było:
- 36 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 4 n-li w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 8 pracowników obsługowych
W roku szkolnym 2002/2003 w Gimnazjum uczyło się 451 uczniów w 17 oddziałach: 7 klas I- 183 uczniów, 5 klas II - 125 uczniów, 5 klas III - 143 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 38 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze i 1 n-l na zastępstwo tj. na okres urlopu macierzyńskiego,
- 2 pracowników w administracji,
- 8 pracowników obsługowych.
W roku szkolnym 2003/2004 w Gimnazjum uczyło się 444 uczniów w 17 oddziałach: 6 klas I - 163 uczniów, 6 klas II - 164 uczniów, 5 klas III - 117 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 39 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze i 1 nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym,
- 2 pracowników administracji,
- 8 pracowników obsługowych.

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 12 nauczycieli dyplomowanych,
- 11 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych,
- 8 nauczycieli stażystów.
W roku szkolnym 2004/2005 w Gimnazjum uczyło się 461 uczniów w 17 oddziałach: 6 klas I - 165 uczniów, 5 klas II - 145 uczniów, 6 klas III - 151 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 38 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników administracji,
- 8 pracowników obsługowych.

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 12 nauczycieli dyplomowanych,
- 10 nauczycieli mianowanych,
- 10 nauczycieli kontraktowych,
- 6 nauczycieli stażystów
W roku szkolnym 2005/2006 w Gimnazjum uczyło się 470 uczniów w 17 oddziałach:
6 klas I- 182 uczniów, 6 klas II – 151 uczniów, 5 klas III – 137 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 37 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 8 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 17 nauczycieli dyplomowanych,
- 10 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych,
- 2 nauczycieli stażystów (1- w pozostałym wykształceniu)
W roku szkolnym 2006/2007 w Gimnazjum uczyło się 466 uchniów w 17 oddziałach:
6 klas I - 158 uczniów, 6 klas II - 164 uczniów. 5 klas III - 144 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 40 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 8 pracowników obsługowych.

Awans Zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 18 nauczycieli dyplomowanych,
- 10 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych,
- 4 nauczycieli stażystów.
W roku szkolnym 2007/2008 w Gimnazjum uczyło się 477 uczniów w 18 oddziałach:
6 klas I- 159 uczniów, 6 klas II – 161 uczniów, 6 klas III – 157 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 43 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 11 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 20 nauczycieli dyplomowanych,
- 9 nauczycieli mianowanych,
- 11 nauczycieli kontraktowych,
- 3 nauczycieli stażystów
W roku szkolnym 2009/2010 w Gimnazjum uczyło się:
461 uczniów w 18 oddziałach:
6 klas I- 148 uczniów,
6 klas II – 163 uczniów,
6 klas III – 150 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 41 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor
i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 14 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 22 nauczycieli dyplomowanych,
- 11 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych.
W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum uczyło się:
432 uczniów w 17 oddziałach:
5 klas I- 126 uczniów,
6 klas II – 144 uczniów,
6 klas III – 162 uczniów.

Zatrudnionych byłot:
- 44 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor
i 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 13 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 27 nauczycieli dyplomowanych,
- 13 nauczycieli mianowanych,
- 4 nauczycieli kontraktowych.
W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum uczy się:
386 uczniów w 16 oddziałach:
5 klas I- 128 uczniów,
5 klas II – 121 uczniów,
6 klas III – 137 uczniów.

Zatrudnionych jest:
- 41 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor
i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 14 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawia się następująco:
- 26 nauczycieli dyplomowanych,
- 12 nauczycieli mianowanych,
- 3 nauczycieli kontraktowych.
W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum uczy się:
351 uczniów w 15 oddziałach:
5 klas I - 115 uczniów,
5 klas II – 116uczniów,
5 klas III – 120 uczniów.

Zatrudnionych jest:
- 41 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 3 pracowników w administracji,
- 11 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawia się następująco:
- 30 nauczycieli dyplomowanych,
- 8 nauczycieli mianowanych,
- 1 nauczycieli kontraktowych.
W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum uczy się:
352 uczniów w 15 oddziałach:
5 klas I- 115 uczniów,
5 klas II – 117 uczniów,
5 klas III – 120 uczniów.

Zatrudnionych jest:
- 41 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor , 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 3 pracowników w administracji,
- 11 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawia się następująco:
- 30 nauczycieli dyplomowanych,
- 8 nauczycieli mianowanych,
- 1 nauczyciel kontraktowy,
- 1 nauczyciel stażysta.
W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum uczy się:
318 uczniów w 14 oddziałach:
4 klasy I- 95 uczniów,
5 klas II – 111 uczniów,
5 klas III – 112 uczniów.

Zatrudnionych jest:
- 38 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 3 pracowników w administracji,
- 12 pracowników obsługowych.

Awans zawodowy nauczycieli przedstawia się następująco:
- 32 nauczycieli dyplomowanych,
- 4 nauczycieli mianowanych,
- 1 nauczyciel kontraktowy,
- 1 nauczyciel stażysta.


Informacje udostępnił: Dyrektor mgr Artur Wierzbowski


Data wprowadzenia: 2015-02-24 0949
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1864 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
Podstawy prawne działania, organizacja, przedmiot działania i kompetencje jednostki


Publiczne Gimnazjum w Piątnicy ul. Szkolna 31 zostało założone AKTEM ZAŁOŻYCIELSKIM SZKOŁY PUBLICZEJ podpisanym przez WÓJTA GMINY PIĄTNICA Pana EDWARDA ŁADĘ dnia 01.09.1999 roku, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i 5 art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 117, poz. 759), oraz Uchwały Rady Gminy w Piątnicy Nr 45/VI/99 z dnia 28 lutego 1999r.


Organizację gimnazjum powierzono dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piątnicy mgr Jackowi Bieńczykowi.

Od miesiąca maja 1999 roku trwały prace związane z uruchomieniem placówki.
W pierwszym roku szkolnym 1999/2000 zatrudnionych było 12 pracowników
( dyrektor, 11 nauczycieli w tym jeden w niepełnym wymiarze i na połowie etatu pracownik administracyjny).
Powstało 6 klas pierwszych z ogólną ilością uczniów 181.

W roku szkolnym 2000/2001 w Gimnazjum uczyło się 327 uczniów w 13 oddziałach: 7 klas I - 182 uczniów, 6 klas II - 145 uczniów.
Zatrudnionych było:
- 33 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor, 6 n-li w niepełnym wymiarze i 2 n-li na zastępstwo tj. na okres zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego,
- 1 pracownik adminstracyjny,
- 6 pracowników obsługowych.

W roku szkolnym 2001/2002 Gimnazjum było już pełną placówką oświatową w której funkcjonowały klasy I - 146 uczniów, klasy II - 152 uczniów, klasy III - 143. Ogólna ilość oddziałów 18 (kl. I - 6, kl. II - 6, kl. III - 6).
Zatrudnionych było:
- 36 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 4 n-li w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 8 pracowników obsługowych

W roku szkolnym 2002/2003 w Gimnazjum uczyło się 451 uczniów w 17 oddziałach: 7 klas I- 183 uczniów, 5 klas II - 125 uczniów, 5 klas III - 143 uczniów.
Zatrudnionych było:
- 38 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze i 1 n-l na zastępstwo tj. na okres urlopu macierzyńskiego,
- 2 pracowników w administracji,
- 8 pracowników obsługowych.


W roku szkolnym 2003/2004 w Gimnazjum uczyło się 444 uczniów w 17 oddziałach: 6 klas I - 163 uczniów, 6 klas II - 164 uczniów, 5 klas III - 117 uczniów.
Zatrudnionych było:
- 39 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze i 1 nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym,
- 2 pracowników administracji,
- 8 pracowników obsługowych.

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 12 nauczycieli dyplomowanych,
- 11 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych,
- 8 nauczycieli stażystów.

W roku szkolnym 2004/2005 w Gimnazjum uczyło się 461 uczniów w 17 oddziałach: 6 klas I - 165 uczniów, 5 klas II - 145 uczniów, 6 klas III - 151 uczniów.
Zatrudnionych było:
- 38 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników administracji,
- 8 pracowników obsługowych.

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 12 nauczycieli dyplomowanych,
- 10 nauczycieli mianowanych,
- 10 nauczycieli kontraktowych,
- 6 nauczycieli stażystów

W roku szkolnym 2005/2006 w Gimnazjum uczyło się 470 uczniów w 17 oddziałach:
6 klas I- 182 uczniów, 6 klas II – 151 uczniów, 5 klas III – 137 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 37 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 8 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 17 nauczycieli dyplomowanych,
- 10 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych,
- 2 nauczycieli stażystów (1- w pozostałym wykształceniu)

W roku szkolnym 2006/2007 w Gimnazjum uczyło się 466 uchniów w 17 oddziałach:
6 klas I - 158 uczniów, 6 klas II - 164 uczniów. 5 klas III - 144 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 40 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 8 pracowników obsługowych.

Awans Zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 18 nauczycieli dyplomowanych,
- 10 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych,
- 4 nauczycieli stażystów.
W budynku Gimnazjum znajdują się pomieszczenia:
- 16 izb lekcyjnych
- 2 pracownie internetowe
- świetlica
- biblioteka
- studio fintss
- blok żywieniowy /w obecnej chwili nie działa/
- sklepik uczniowski
Pełnomocnictwo Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Piątnicy zostało udzielone przez Wójta Gminy Piątnica na podstawie Zarządzenia Nr 41/03 z dnia 29 lipca 2003 r. do dokonywania jednoosobo w imieniu Wójta czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu, to jest:

1. Do reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez tę szkołę jej ustawowych zadań:
a) przede wszystkim przed władzami, urzędami, przedsiębiorstwami, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi, oraz osobami fizycznymi,
b) do zawierania umów na wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych,
c) podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, w którego zakres wchodzą związane z:
- załatwianiem bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy,
- utrzymaniem ich w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.

2. Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie niepogorszonym i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.

3. Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, to jest zbywania nieruchomości, zaciągania zobowiązań: pożyczek, czynienia darowizn.
Aktualizacja wiadomości: 5 listopada 2007 r.
Informację udostępnił: mgr Artur Wierzbowski


W roku szkolnym 2007/2008 w Gimnazjum uczyło się 477 uczniów w 18 oddziałach:
6 klas I- 159 uczniów, 6 klas II – 161 uczniów, 6 klas III – 157 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 43 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor i 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 11 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 20 nauczycieli dyplomowanych,
- 9 nauczycieli mianowanych,
- 11 nauczycieli kontraktowych,
- 3 nauczycieli stażystów
Aktualizacja wiadomości: 23 listopada 2009 r.
Informację udostępnił: Artur Wierzbowski


W roku szkolnym 2009/2010 w Gimnazjum uczyło się:
461 uczniów w 18 oddziałach:
6 klas I- 148 uczniów,
6 klas II – 163 uczniów,
6 klas III – 150 uczniów.

Zatrudnionych było:
- 41 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor
i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 14 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 22 nauczycieli dyplomowanych,
- 11 nauczycieli mianowanych,
- 8 nauczycieli kontraktowych.
Aktualizacja wiadomości: 05 marca 2012r.
Informację udostępnił: Artur Wierzbowski


W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum uczyło się:
432 uczniów w 17 oddziałach:
5 klas I- 126 uczniów,
6 klas II – 144 uczniów,
6 klas III – 162 uczniów.

Zatrudnionych byłot:
- 44 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor
i 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 13 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawiał się następująco:
- 27 nauczycieli dyplomowanych,
- 13 nauczycieli mianowanych,
- 4 nauczycieli kontraktowych.
Aktualizacja wiadomości: 05 marca 2012 r.
Informację udostępnił: Artur Wierzbowski


W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum uczy się:
386 uczniów w 16 oddziałach:
5 klas I- 128 uczniów,
5 klas II – 121 uczniów,
6 klas III – 137 uczniów.

Zatrudnionych jest:
- 41 nauczycieli, w tym: dyrektor, wicedyrektor
i 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze,
- 2 pracowników w administracji,
- 14 pracowników obsługowych

Awans zawodowy nauczycieli przedstawia się następująco:
- 26 nauczycieli dyplomowanych,
- 12 nauczycieli mianowanych,
- 3 nauczycieli kontraktowych.


Informacje udostępnił: Jacek Bieńczyk


Data wprowadzenia: 2004-02-04 1325
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4199 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Publicznego Gminazjum
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ogłoszenia
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Podstawy prawne działania, organizacja, przedmiot działania i kompetencje jednostki
»
Podstawy prawne działania, organizacja, przedmiot działania i kompetencje jednostki

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl