A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Majątek Gminy » Rok 2004
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2004': 1
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2004 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/04
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 15 listopada 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienia komunalne gminy stanowią:

- grunty o powierzchni 521,5863 ha o łącznej wartości
szacunkowej 2 161 537 zł
- budynki i obiekty o wartości 7 462 159 zł
- budowle o wartości 13 835 777 zł
- środki transportowe o wartości 1 026 859 zł
- inwestycje rozpoczęte na kwotę 2 087 655 zł

Łączna wartość mienia wynosi 26 573 987 zł.

Z ogólnej powierzchni gruntów 525,18 ha najwięcej powierzchni zajmują drogi 382,29 ha.
Pozostałe gruntu to: grunty rolne 25,75 ha, tereny rekreacyjne i ogrody działkowe 8,72 ha, użytki kopalne 27,11 ha, działki zabudowane i niezabudowane 27,77 ha oraz tereny forteczne, hydroforni, wody 53,54 ha.
W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się 498,37 ha. Oddanych w dzierżawę i najem jest 4,98 ha, w użytkowanie wieczyste oddano 15,18 ha.

Budynki stanowią wartość 7 462 159 zł. W bezpośrednim zarządzie gminy są budynki na kwotę 7 227 403 zł głównie budynki szkół, urzędu , kultury oraz budynki mieszkalne na kwotę 234 756 zł oddane w majem i dzierżawę.

Budowle: drogi, wodociągi, sec kanalizacyjna, wysypisko, urządzenia i maszyny na wartość ogółem 10 148 543 zł znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy za wyjątkiem wartości wodociągów 9 778 085 zł, gdyż oddane są w zarząd Spółce Wodociągi Wiejskie z.o.o w Łomży.

Środki transportowe: 18 pojazdów specjalnych OSP oraz autobus szkolny na łączną kwotę
1 026 859 zł znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy.

Wg stanu na dzień 30 listopada 2003 r. są rozpoczęte dwie inwestycje na kwotę 2 087 655 zł i dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej, budowy dróg gminnych oraz hali sportowej. Na rok 2004 planujemy uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości:

- dzierżawa, najem składników majątkowych – 50 652 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 6926 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 200 100 zł ;
grunty forteczne-działka za strzelnicą nr. 131/19 o powierzchni 6.7881 ha (kwota 80 000 zł), działka w Drozdowie obok byłego browaru nr. 628/3 o powierzchni ok. 0.0500 ha (kwota 12 500 zł), działki nr: 303/5 i 303/7 o łącznej powierzchni
0.1096 ha przy ul. Stawiskowskiej 12 (kwota 40 000 zł), w Kownatach działka nr 27 o powierzchni 0.31 ha (kwota 2 600 zł) i działki forteczne położone za hotelem ''Baranowski'' (kwota 65 000 zł).


Plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oszacowano na kwotę 20 000 zł.
Powyższa kwota dotyczyć będzie: szacunków biegłych, koszty organizacji przetargów, dokumentacji geodezyjnej.


Wójt
Edward ŁadaData wprowadzenia: 2004-12-01 1019
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5144 razy

» Zarządzenie wraz z Wykazem mienia komunalnego i jego zagospodarowania - rozmiar: 355265 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2015
Rok 2016
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o stanie mienia komunalnego w 2004 roku
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl