A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet » Budżet na rok 2004 » Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 24.01.2018 r.
» Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku...
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie zmian w budżecie gminy': 1
Zarządzenie Nr 14/04Zarządzenie Nr 14/04
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 29 marca 2004 rokuw sprawie zmian w budżecie gminyNa podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm. *) zarządzam, co następuje:


§ 1. Dokonuję zmian w budżecie gminy polegających na:

1) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 9 294 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 113 794 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem 18 777 027 zł.
2) Wydatki budżetowe ogółem 19 118 190 zł.

§ 3. O wprowadzeniu powyższych zmian poinformuję Radę Gminy na najblliższej sesji.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.*) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177.


Informację udostępniła: Janina Zysk


Data wprowadzenia: 2004-03-29 1131
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2895 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Załącznik Nr 1 i 2 do zarządzenia 14/04
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 14/04
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.