A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy » Podstawy prawne działania
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
Ilość wiadomości z działu 'Podstawy prawne działania': 1
Podstawy prawne działania, organizacja, przedmiot działania i kompetencje jednostkiZespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy funkcjonuje od dnia 01 września 1999r. Akt założycielski w tym dniu podpisał Wójt Gminy Pan Edward Łada na podstawie art. 5 ust. 2, ust. 3, 5, art. 58 ust. 1, 2, 6 i 7 oraz art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolit: Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Piątnicy Nr 42/VI/99 z dnia 28 lutego 1999 r.

Zespół Szkolno – Przedszkolny tworzą:
Szkoła Podstawowa im. Kpt. Wł. Raginisa i Przedszkole Samorządowe.


Funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pełni Pani mgr Urszula Jarominiak. Została powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 30/17/99 Zarządu Gminy Piątnica z dnia 23 kwietnia 1999 r.

Funkcję Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pełni Pani mgr Izabela Makowska.

W obecnym roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym uczy się 283 uczniów w 6 oddziałach nauczania zintegrowanego (136 uczniów) oraz w 6 nauczania blokowego (147 uczniów). 6 oddziałów Przedszkola Samorządowego skupia 103 dzieci.

Zespół Szkolno – Przedszkolny zatrudnia obecnie 49 osób:
Dyrektor
Wicedyrektor
31 nauczycieli
16 pracowników administracyjno – obsługowych.

Nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pod względem awansu zawodowego przedstawiają się następująco:
 • 25 nauczycieli dyplomowanych
 • 1 nauczyciel mianowany
 • 5 nauczycieli kontraktowych
 • 2 nauczycieli stażystów


W budynku Szkoły Podstawowej znajdują się:
 • 9 sal lekcyjnych
 • 2 pracownie internetowe
 • sala gimnastyczna
 • sklepik szkolny
 • biblioteka – Centrum Informacji Multimedialnej
 • świetlica


W budynku Przedszkola Samorządowego znajdują się:
 • stołówka
 • 6 sal dydaktycznych
 • sala gimnastyczna
Informację udostępniła: Urszula Jarominiak


Data wprowadzenia: 2009-03-06 0843
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2598 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Podstawy prawne działania
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Majątek
Protokoły kontroli i ich wyniki
Inne informacje
Ogłoszenia
Informacje - rok szkolny
Ostat. 10 wiadomości:

» Podstawy prawne działania, organizacja, przedmiot działania i kompetencje jednostki
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.