A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Strategie, programy, informacje » Programy i sprawozdania » Wieloletni Plan Inwestycyjny (realizacja uchwały Nr 41/V/03) (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Wieloletni Plan Inwestycyjny (realizacja uchwały Nr 41/V/03)': 1
Realizacja Uchwały Nr 41/V/03

Realizacja uchwały Nr 41/V/03 Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia planu inwestycji gminy Piątnica na lata 2003-2006.


I. W zakresie inwestycji drogowych

1. Zrealizowane
 • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej Drozdowo - Wiktorzyn
  2. Będące w realizacji
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Elżbiecin (od drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Białystok do drogi wojewódzkiej) - opracowano dokumentację projektową i wystąpiono ze zgłoszeniem budowy - sama realizacja w 2005 r.
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej Dobrzyjałowo - Kownaty - procedura przetargowa w toku
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Krzewo pod (górę) do drogi powiatowej – zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn w kierunku do drogi powiatowej Stary Cydzyn - Jeziorko - w latach 2003/2004 realizowano prace związane z podziałami i wykupem gruntów na poszerzenie drogi do 12 m szerokości, na drogę Stary Cydzyn do drogi powiatowej Górki Sypniewo - Dobrzyjałowo opracowano dokumentację projektową, dalsze prace prowadzone będą od 2005r.
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica - Chludnie. W latach 2003/2004 realizowano prace związane z podziałami i wykupem gruntów na poszerzenie drogi oraz opracowano dokumentację projektową.


  3. Przewidziane do realizacji
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Żelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Białystok - ze względu na brak środków w 2004 roku rozpoczęcie realizacji przesunięto na 2005 rok
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Dobrzyjałowo oraz do cmentarza – rozpoczęcie realizacji zaplanowane jest na rok 2005.
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcin do drogi powiatowej Piątnica – Chludnie – zmiana wynikająca z przesunięcia w czasie przebudowy drogi przez wieś Stary Drożęcin wynika z faktu, że w chwili obecnej nie ma możliwości realizacji tej inwestycji z powodu nie uzyskania praw do gruntu koniecznego dla realizacji inwestycji od jednego z właścicieli posesji w tej miejscowości.
  • budowa podjazdów przy drodze dojazdowej do nowego mostu oraz przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Włościańska - z powodu braku środków przeniesione do realizacji po 2006 roku.
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Kisielnica (do stadliny) – z powodu braku środków przeniesione do realizacji po 2006 roku.
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Wyrzyki na odcinku ok. 300 m – z powodu braku środków przeniesione do realizacji po 2006 roku.
  • przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi Drozdowo (ul. Kraska) – z powodu braku środków przeniesione do realizacji po 2006 roku.


  II. W zakresie inwestycji wodno - kanalizacyjnych

  1. Zrealizowane
  • budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na koloniach wsi Truszki, Niewodowo i Żelechy

  2. Będące w realizacji
  • budowa kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Poduchownej z budową przepompowni i podłączeniem kanałem tłocznym do miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży – wykonano główny kolektor w ulicach Słoneczna, Nadrzeczna, Wąska i części ul. Czarnockiej oraz wykonano przepompownie i główny kanał tłoczny do miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży. Trwa przyłączanie posesji do głównego kolektora i odbiory kolejnych odcinków inwestycji
  • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową we wsi Czarnocin – trwają prace ziemne przewidywane zakończenie robót w 2004r.
  • budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo – opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Na realizację tej inwestycji będziemy występować o pomoc finansową ze środków unijnych

  3. Przewidziane do realizacji
  • budowa sieci wodociągowej na koloni wsi Olszyny (za szkołą) - realizacja zaplanowana jest na rok 2005.
  • budowa sieci wodociągowej na koloni wsi Drozdowo - realizacja zaplanowana jest na rok 2005.


  III. W zakresie inwestycji oświatowych

  1. Zrealizowane
  • rozbudowa szkoły podstawowej w Olszynach
  • remont szkoły podstawowej w Rakowie – Boginiach

  2. Będące w realizacji
  • budowa gminnej hali sportowej pełnowymiarowej w Piątnicy, służącej jednocześnie jako gminny ośrodek sportu dla wszystkich mieszkańców gminy – zakończona procedura przetargowa i podpisana umowa z wykonawcą przekazanie placu budowy nastąpiło 28.04.2004r.

  3. Przewidziane do realizacji
  • budowa sal gimnastycznych przy szkołach w Drozdowie i Olszynach – rozpoczęcie realizacji zaplanowano na rok 2005.


  IV. Pozostałe inwestycje infrastrukturalne

  1. Będące w realizacji
  • budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Piątnica – pozyskanie terenu pod parkingi i nieodpłatne przejęcie budynku garażowo-magazynowego

  2. Przewidziane do realizacji
  • rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsiach Elżbiecin (3lampy), Zabawka (5 lamp), Truszki na kolonii (3 lampy), Górki – Sypniewo ( przy drodze krajowej Nr 61 ), Budy Czarnockie ( przy drodze krajowej Nr 61), Nowy Cydzyn (3 lampy), Jeziorko (1 lampa przy zlewni mleka) - realizacja zaplanowana jest na rok 2005.
  • budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jedwabińskiej w Piątnicy ( w stronę byłego SKR) wraz z oświetleniem skrzyżowania drogi krajowej i wojewódzkiej – rozpoczęcie realizacji przewidziano w 2005r.
  • budowa oświetlenia ulicznego z Piątnicy do Marianowa - realizacja zaplanowana jest na rok 2006.  Nadmieniam ponadto, iż bardziej szczegółowe dane określone są w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, który został zaktualizowany na sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2004r.


  Wójt
  Edward Łada  Data wprowadzenia: 2004-07-02 0915
  Data upublicznienia:
  Art. czytany: 5752 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
Program współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdania z realizacji inwestycji
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Program ochrony środowiska dla gminy Piątnica
Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Piątnica
Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Piątnica
Informacja o wydanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Podkat. Archiwalne:
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006
Wieloletni Plan Inwestycyjny (realizacja uchwały Nr 41/V/03)
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piątnica na lata 2004-2008
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Realizacja Uchwały Nr 41/V/03
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl