A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet » Budżet na rok 2004 » Uchwała Nr 96/XV/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Uchwała Nr 96/XV/04 w sprawie zmian w budżecie gminy': 1
Uchwała Nr 96/XV/04

UCHWAŁA NR 96/XV/04
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 25 kwietnia 2004 r.w sprawie zmian w budżecie gminyNa podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pózn. zm.1)) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.2)) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 980344 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 475982 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1308132 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zwieksza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 908270 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 75/XIII/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2004 r. ''Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne'' otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 75/XIII/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2004 r. ''Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku'' otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi 18 273 665 zł.
Plan wydatków budżetowych ogółem wynosi 18 718 328 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady
Dariusz Kossakowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177.


Data wprowadzenia: 2004-07-29 1514
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3225 razy

» Uchwałą wraz z załącznikami - rozmiar: 262656 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Budżet Gminy na rok 2004
Zarządzenie Nr 8/04 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
Zarządzenie Nr 12/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 25/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 29/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 35/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 37/04 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu ...
Zarządzenie Nr 42/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 47/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 51/04 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 r.
Zarządzenie Nr 53/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 58/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Zarządzenie Nr 59/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 96/XV/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 101/XVI/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 103/XVII/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 117/XIX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 118/XIX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 120/XX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 121/XX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 137/XXIII/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr 140/XXIV/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
Ostat. 10 wiadomości:

» Uchwała Nr 96/XV/04
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl