A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Rok 2005
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2005': 50
» Spis uchwał Rady Gminy
» 142. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005
» 143. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty...
» 144. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 145. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
» 146. w sprawie przyjęcia zmian Statutu związku komunalnego...
» 147. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 148. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 149. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
» 150. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze...
» 152. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym...
» 151. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego...
» 153. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego...
» 154. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego...
» 155. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych wynagrodzenia zasadniczego...
» 156. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 157. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 158. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu związku komunalnego pod nazwą Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
» 159. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
» 160. w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta...
» 161. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta – pana Edwarda Łady
» 162. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 163. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 164. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 165. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 166. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
» 167. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 168. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 169. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 170. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska oraz Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Piątnica
» 171. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych
» 172. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży...
» 173. w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta
» 174. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 175. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ''PIASKOWA GÓRKA – KRZEWO''
» 176. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006
» 177. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2006
» 178. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006
» 179. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
» 180. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006
» 181. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
» 182. w sprawie planu sieci i ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów...
» 183. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
» 184. w sprawie przyznania Wójtowi - panu Edwardowi Ładzie nagrody jubileuszowej
» 185. w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków...
» 186. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 187. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących własnością Gminy Piątnica...
» 188. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piątnica na lata 2004-2008
» 189. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 190. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Piątnica pożyczki na dofinansowanie zadania...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Spis uchwał Rady Gminy
» 142. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005
» 143. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty...
» 144. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 145. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
» 146. w sprawie przyjęcia zmian Statutu związku komunalnego...
» 147. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 148. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 149. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
» 150. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze...
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.