A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2002-2006 » Rok 2005 (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2005': 56
» 56. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 55. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 54. w sprawie rozłożenia na raty ceny ustalonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...
» 53. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 52. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 51. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu...
» 50. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 49. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 48. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 47. w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok
» 46. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wyrzyki
» 45. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Poniat
» 44. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 43. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 42. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Zabawka
» 41. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Poniat
» 40. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wyrzyki
» 39. zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Piątnica w drodze rokowań
» 38. zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Piątnica w drodze rokowań
» 37. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym
» 36. zmieniajace zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości
» 35. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 34. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 33. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» 32. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 31. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 30. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...
» 29. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej...
» 28. w sprawie o nabycie nieruchomości w skutek odwołania darowizny
» 27. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
» 26. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 25. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 24. w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego inwestycji drogowej w miejscowości Elżbiecin
» 23. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku
» 22. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 21. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych ...
» 20. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 19. w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Piatnica w drodze rokowań
» 18. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 17. w sprawie powołania zespołu do spraw udzielania pomocy materialnej...
» 16. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 15. w sprawie zmian w budzecie gminy
» 14. w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Piątnica w drodze rokowań
» 13. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 12. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 11. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica
» 10. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do przeprowadzania konkursów...
» 9. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
» 8. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ...
» 7. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 6. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy
» 5. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 4. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej..
» 3. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
» 2. w sprawie sprzedaży nieruchomości ...
» 1. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał ...
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» 56. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 55. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 54. w sprawie rozłożenia na raty ceny ustalonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej...
» 53. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 52. określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 51. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu...
» 50. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 49. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 48. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 47. w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl