A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jednostki Organizacyjne » Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy » Osoby sprawujące funkcje i kompetencje (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
Ilość wiadomości z działu 'Osoby sprawujące funkcje i kompetencje': 1
Osoby sprawujące funkcje i kompetencje

Osoby sprawujące funkcje


Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół - Janina Irena Zaręba:

Obowiązki:

 • organizowanie pracy Zespołu,
 • sprawowanie nadzoru i kontroli wewnętrznej w stosunku do podległych pracowników,
 • organizowanie wykonywania kontroli zewnętrznej oraz składanie Wójtowi pisemnych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli,
 • zapewnienie wykonywania zadań wynikających z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta oraz aktów prawnych wyższego rzędu,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta w sprawach oświaty i wychowania,
 • opracowywanie zbiorczych wniosków do budżetu gminy dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania Zespołu.

Kierownik Gminnej Hali Sportowej - Bogdan Bieńczyk:

Obowiązki:

 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Hali Sportowej i obiektów sportowych,
 • promowanie hali i obiektów sportowych w środowisku i na zewnątrz,
 • nadzorowanie pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze hali.

Główny Księgowy Zespołu Obsługi Szkół - Halina Bronowicz:

Obowiązki:

 • zorganizowanie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością finansową i majątkową wszystkich szkół,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie planów finansowych jak i bilansów rocznych.
Na koniec maja 2009r. w ZOSZ, oprócz wyżej wymienionych osób, zatrudnionych jest 20 pracowników – w tym 4 osoby zatrudnione dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży oraz 1 osoba skierowana na odbycie stażu (również przez PUP w Łomży).

Informację udostępniła: Janina ZarębaData wprowadzenia: 2005-02-04 1030
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4235 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Informacje ogólne
Osoby sprawujące funkcje i kompetencje
Podstawy prawne działania
Majątek
Ogłoszenia
Hala Sportowa
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Osoby sprawujące funkcje i kompetencje
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.