A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2002-2006 » Rok 2006 (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2006': 42
» 42. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela...
» 41. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 40. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» 39. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 38. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok
» 37. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 36. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 35. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 34. w sprawie obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 33. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 32. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pęza
» 31. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kisielnica
» 30. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 29. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 28. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Rakowo-Czachy
» 27. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 26. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku
» 25. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych..
» 24. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 23. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 22. w sprawie bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica Polskiemu Związkowi Działkowców
» 21. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» 20. w sprawie wykonania Uchwały Rady Gminy
» 19. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Marianowo
» 18. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Budy - Mikołajka
» 17. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Poniat
» 16. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 15. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 14. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» 13. w sprawie stalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych...
» 12. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 11. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
» 10. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 9. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 8 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006
» 7. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
» 6. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Krzewo
» 5. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 4. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Krzewo
» 3. w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Opiniującego do przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań publicznych
» 2. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» 1. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2006 roku
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» 42. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela...
» 41. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 40. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» 39. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 38. w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok
» 37. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
» 36. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 35. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 34. w sprawie obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 33. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl