A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Rok 2006
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2006': 41
» Spis uchwał Rady Gminy
» 191. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
» 192. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na rok 2006...
» 193. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» 194. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2006
» 195. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
» 196. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych...
» 197. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
» 198. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2006 rok
» 199. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
» 200. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2006 rok
» 201. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2006 rok
» 202. w sprawie wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego...
» 203. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
» 204. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» 205. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy
» 206. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica
» 207. w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości będącej własnością Gminy Piątnica
» 208. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
» 209. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica
» 210. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
» 211. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Piątnica Poduchowna
» 212. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
» 213. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» 214. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 215. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 216. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
» 217. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...
» 218. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 219. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Piątnica.
» 220. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Piątnica.
» 221. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Piątnica.
» 222. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
» 223. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Piątnica
» 224. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 225. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy
» 226. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica
» 227. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» 228. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica dotyczącego obszaru położonego we wsi Kisielnica
» 229. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» 230. w sprawie zmian w budżecie gminy
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Ostat. 10 wiadomości:

» Spis uchwał Rady Gminy
» 191. w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
» 192. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na rok 2006...
» 193. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» 194. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2006
» 195. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
» 196. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych...
» 197. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
» 198. w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2006 rok
» 199. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl