A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2006-2010 » Rok 2007
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
» Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Piątnica za 2017 r.
» Zarządzenie Nr 5.2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Dobrzyjałowo
» Akcyza 2018 - procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marianowo i Piątnica Włościańska'
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2007': 45
» 44. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 43. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 42. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 41. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
» 40. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 39. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
» 38. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2008 rok
» 37. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 36. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 35. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 34. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
» 33. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 32. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r
» 31. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie Gminy Piątnica w stanach gotowości obronnej państwa
» 30. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 30. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie Gminy Piątnica w stanach gotowości obronnej państwa
» 29. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 28. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 27. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku
» 26. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 25. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 24. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Piątnicy
» 23. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ...
» 22. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 21. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 20. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Piątnicy
» 19. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 18. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 17. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 16. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 15. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 14. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 13. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007
» 12 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 11. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok
» 10. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw
» 9. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
» 8. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2007 roku
» 7. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
» 6. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 5. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
» 4. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2007 roku
» 3. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Piątnicy
» 2. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 1. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Ostat. 10 wiadomości:

» 44. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 43. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 42. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 41. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
» 40. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 39. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
» 38. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2008 rok
» 37. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 36. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 35. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.