A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2006-2010 » Rok 2008
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2008': 47
» 47. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica...
» 46. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 45. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 44. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 roku
» 43. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 42. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 41. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 40. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» 39. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 38. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
» 37. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kisielnicy
» 36. w sprawie projektu budżetu Gminy na 2009 rok
» 35. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» 34. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 33. uchylające zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół
» 32. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
» 31. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 30. w sprawie powołania Komisji Konkurowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy
» 29. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 28. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 27. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 26. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 25. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownika wieczystego
» 24. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» 23. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 roku
» 22. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 21. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Piątnicy
» 20. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 19. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 18. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kisielnicy
» 17. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 16. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 15. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 14. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 13. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
» 12. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 11. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 10. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 9. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok
» 7. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Piątnica w sprawie powołania Komisji Przetargowej...
» 6. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 5. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Piątnicy
» 4. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008
» 3. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» 2. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2008 roku
» 1. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Ostat. 10 wiadomości:

» 47. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica...
» 46. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 45. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 44. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 roku
» 43. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 42. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 41. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 40. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» 39. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 38. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl