A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Projekty uchwał i zamierzenia » Projekty rok 2008 » Sesja XIV (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Sesja XIV': 16
» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica...
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r.
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo na lata 2008 – 2013
» Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat...
» Projekt uchwały w sprawie zwolnień od opłaty zgłoszenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy.
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących własnością Gminy Piątnica na grunty będące własnością osoby fizycznej
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych
» Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2008
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2008 rok
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
» Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża
» Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Sesja XIV
Sesja XV
Sesja XVI
Sesja XVII
Sesja XVIII
Sesja XIX
Sesja XX
Sesja XXI
Sesja XXII
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica...
» Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2008 r.
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo na lata 2008 – 2013
» Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat...
» Projekt uchwały w sprawie zwolnień od opłaty zgłoszenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy.
» Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów będących własnością Gminy Piątnica na grunty będące własnością osoby fizycznej
» Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl