A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Rada Gminy » Projekty uchwał i zamierzenia » Projekty rok 2008 » Sesja XVIII (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 24.01.2018 r.
» Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku...
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
Ilość wiadomości z działu 'Sesja XVIII': 11
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na lata 2009–2010 jako wkładu własnego na realizacje inwestycji w ramach RPO WP 2007-2013
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica umowy pożyczki na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ...
» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu...
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownikownika wieczystego
» Projekt uchwały w sprawie akceptacji projektu zmiany porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica
» Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Sesja XIV
Sesja XV
Sesja XVI
Sesja XVII
Sesja XVIII
Sesja XIX
Sesja XX
Sesja XXI
Sesja XXII
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Wójta w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Piątnicy
» Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na lata 2009–2010 jako wkładu własnego na realizacje inwestycji w ramach RPO WP 2007-2013
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica umowy pożyczki na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ...
» Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu...
» Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny ustalonej do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownikownika wieczystego
» Projekt uchwały w sprawie akceptacji projektu zmiany porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.