A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Projekty zarządzeń i zamierzenia » Rok 2009 (arch.)
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
» Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych o zwołaniu posiedzenia na 24.01.2018 r.
» Zarządzenie Nr 7.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 6.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku...
» Projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2018 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...
» Ogłoszenie o wyborach sołtysa sołectwa Dobrzyjałowo na 28.01.2018 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica' GPT.271.2.2018
» Informacja o wyniku naboru na stanowisko Informatyka w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy...
» Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Piątnica za rok 2017
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2009': 21
» Projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica (Drozdowo)
» Projekt zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (Drozdowo 690/2)
» Projekt zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (Nagórki)
» Projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Projekt zarządzenia w sprawie dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy na cele publiczne
» Projekt zarządzenia w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» Projekt zarządzenia w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Projekt zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
» Projekt zarządzenia w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy pełnomocnictwa...
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2014 (kadencja 2014-2018)
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Podkat. Archiwalne:
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica (Drozdowo)
» Projekt zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (Drozdowo 690/2)
» Projekt zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (Nagórki)
» Projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy
» Projekt zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@doc.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.