A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2006-2010 » Rok 2009
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2009': 60
» 60. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 59. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 58. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 57. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» 56. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
» 55. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» 54. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 53. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 52. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
» 51. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 50. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 49. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» 48. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» 47. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 46. w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej
» 45. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 44. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 43. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica
» 42. w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» 41. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku
» 40. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 39. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 38. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 37. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 36. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 35. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 34. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 33. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 32. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 31. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 30. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 29. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» 28. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 27. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 26. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 25. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
» 24. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 23. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
» 22. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 21. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» 20. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 19. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy na cele publiczne
» 18. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek budżetowych
» 17. zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 16. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 15. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 14. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 13. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 12. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 11. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 10. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 9. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
» 8. w sprawie zmian w budżecie gminy
» 7. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 6. w sprawie ustalenia procedury dotyczącej postępowania przy dokonywaniu wydatków publicznych ...
» 5. w sprawie ustalenia stawki czynszu podstawowego
» 4. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 3. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009
» 2. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Kalinowo
» 1. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy pełnomocnictwa...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Ostat. 10 wiadomości:

» 60. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 59. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 58. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 57. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» 56. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok
» 55. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» 54. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 53. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 52. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
» 51. w sprawie zmian w budżecie gminy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl