A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2006-2010 » Rok 2010
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2010': 41
» 44. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego ...
» 43. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 42. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 41. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2014
» 40. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok
» 39. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 38. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 37. w sprawie wykonania Uchwały Rady Gminy
» 36. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownika wieczystego
» 35. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 33. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 32. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 31. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Piątnica nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa
» 30. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 29. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku
» 28. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 27. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» 25. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
» 24. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» 23. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 22. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» 21. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» 20. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» 19. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
» 18. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
» 17. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 16. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» 15. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 14. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 13. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 12. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 11. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 10. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 9. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów w gminie Piątnica
» 8. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
» 7. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów w gminie Piątnica
» 6. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 5. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 4. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek budżetowych
» 3. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego do przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań publicznych
» 1. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Ostat. 10 wiadomości:

» 44. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego ...
» 43. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 42. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» 41. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2014
» 40. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok
» 39. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» 38. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» 37. w sprawie wykonania Uchwały Rady Gminy
» 36. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na rzecz jej użytkownika wieczystego
» 35. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl