A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2010-2014 » Rok 2011
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2011': 58
» Zarządzenie Nr 58.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 57.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 56.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 55.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 54.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 50.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
» Zarządzenie Nr 53.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie Nr 52.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 51.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 49.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 48.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 47.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 46.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 45.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 44.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 43.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 42.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 41.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 40.2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu 'Wieloletniego programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...'
» Zarządzenie Nr 39.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 36.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 38.2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ...
» Zarządzenie Nr 37.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 35.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 34.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego ograniczonego
» Zarządzenie Nr 33.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 32.2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku...
» Zarządzenie Nr 31.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 30.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 29.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie Nr 28.2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 26.2011 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» Zarządzenie Nr 25.2011 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» Zarządzenie Nr 24.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 20.2011 w sprawie przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2010 rok
» Zarządzenie Nr 22.2011 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego
» Zarządzenie Nr 21.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej...
» Zarządzenie Nr 19.2011 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
» Zarządzenie Nr 18.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 17.2011 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Piątnica nieruchomości gruntowych
» Zarządzenie Nr 16.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 15.2011 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości gruntowej
» Zarządzenie Nr 14.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» Zarządzenie Nr 13.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» Zarządzenie Nr 12.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» Zarządzenie Nr 11.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» Zarządzenie Nr 10.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 31.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 8.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
» Zarządzenie Nr 7.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 6.2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
» Zarządzenie Nr 5.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 4.2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2011
» Zarządzenie Nr 3.2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
» Zarządzenie Nr 2.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 58.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 57.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 56.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 55.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 54.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 50.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
» Zarządzenie Nr 53.2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie Nr 52.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 51.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 49.2011 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl