A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2010-2014 » Rok 2013
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2013': 56
» Zarządzenie Nr 56.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 55.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 54.2013 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 53.2013 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 52.2013 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 47.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
» Zarządzenie Nr 51.2013 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 50.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 49.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2020
» Zarządzenie Nr 48.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
» Zarządzenie Nr 47.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014 - 2020
» Zarządzenie Nr 46.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 45.2013 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 44.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 43.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 42.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych ...
» Zarządzenie Nr 41.2013 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 40.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 39.2013 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica budynku położonego na działce stanowiącej własność Gminy
» Zarządzenie Nr 38.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 37.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego
» Zarządzenie Nr 36.2013 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Marianowo
» Zarządzenie Nr 35.2013 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 34.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
» Zarządzenie Nr 33.2013 w sprawie zmiany w składzie osobowym zespołu interdyscyplinarnego
» Zarządzenie Nr 32.2013 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 31.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 30.2013 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku...
» Zarządzenie Nr 29.2013 w sprawie ustalenia terminu oraz wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - 'Wyprawka szkolna'
» Zarządzenie Nr 28.2013 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Marianowo
» Zarządzenie Nr 27.2013 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 26.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 25.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie Nr 24.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 23.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych ...
» Zarządzenie Nr 22.2013 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 21.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 20.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
» Zarządzenie Nr 19.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 18.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 17.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy
» Zarządzenie Nr 16.2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata 2013 - 2020
» Zarządzenie Nr 15.2013 w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
» Zarządzenie Nr 14.2013 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Piątnica ...
» Zarządzenie Nr 13.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 12.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 11.2013 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 10.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 9.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 8.2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły...
» Zarządzenie Nr 7.2013 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Nowe Krzewo
» Zarządzenie Nr 6.2013 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
» Zarządzenie Nr 5.2013 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...
» Zarządzenie Nr 4.2013 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2013
» Zarządzenie Nr 3.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 2.2013 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2013 roku
» Zarządzenie Nr 1.2013 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 56.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 55.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 54.2013 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 53.2013 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 52.2013 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 47.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
» Zarządzenie Nr 51.2013 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 50.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
» Zarządzenie Nr 49.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2020
» Zarządzenie Nr 48.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
» Zarządzenie Nr 47.2013 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014 - 2020
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl