A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2014-2018 » Rok 2016
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2016': 86
» Zarządzenie Nr 86.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 85.2016 w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 84.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 83.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 82.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 81.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
» Zarządzenie Nr 80.2016 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Piątnica i jej jednostkach organizacyjnych
» Zarządzenie Nr 79.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 78.2016 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' w Górkach-Sypniewie
» Zarządzenie Nr 77.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 76.2016 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 75.2016 w sprawie nagrodzenia zwycięskich koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania terenu fortów carskich w Gminie Piątnica
» Zarządzenie Nr 74.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem jednostki budżetowej Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 73.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 72.2016 w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej
» Zarządzenie Nr 71.2016 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Piątnica
» Zarządzenie Nr 70.2016 w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w gminie Piątnica
» Zarządzenie Nr 69.2016 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego
» Zarządzenie Nr 68.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego ograniczonego
» Zarządzenie Nr 67.2016 sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 66.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej...
» Zarządzenie Nr 65.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej...
» Zarządzenie Nr 64.2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
» Zarządzenie Nr 63.2016 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
» Zarządzenie Nr 62.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny prac konkursowych...
» Zarządzenie Nr 61.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 60.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 59.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu 'Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi ...'
» Zarządzenie Nr 58.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 57.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 56.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 55.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu fortów carskich w Gminie Piątnica
» Zarządzenie Nr 54.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 53.2016 w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drozdowie
» Zarządzenie Nr 52.2016 w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jeziorku
» Zarządzenie Nr 51.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej ...
» Zarządzenie Nr 48.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 50.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jeziorku
» Zarządzenie Nr 49.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drozdowie
» Zarządzenie Nr 47.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 46.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jeziorku
» Zarządzenie Nr 45.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drozdowie
» Zarządzenie Nr 44.2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2016 roku...
» Zarządzenie Nr 43.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 42.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 41.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeziorku
» Zarządzenie Nr 40.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 39.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 38.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» Zarządzenie Nr 37.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej ...
» Zarządzenie Nr 36.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej ...
» Zarządzenie Nr 35.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej ...
» Zarządzenie Nr 34.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej...
» Zarządzenie Nr 33.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 32.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 31.2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 30.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 29.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 28.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 27.2016 w sprawie przekazania majątku ruchomego Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 10.2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 26.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 25.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 24.2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 23.2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2015 rok
» Zarządzenie Nr 22.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 21.2016 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego
» Zarządzenie Nr 20.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 19.2016 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
» Zarządzenie Nr 18.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 17.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica...
» Zarządzenie Nr 16.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica...
» Zarządzenie Nr 15.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica...
» Zarządzenie Nr 14.2016 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia w Gminie Piątnica wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
» Zarządzenie Nr 13.2016 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
» Zarządzenie Nr 12.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
» Zarządzenie Nr 11.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2016 roku ...
» Zarządzenie Nr 9.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 8.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 7.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 6.2016 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2016
» Zarządzenie Nr 5.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 4.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 3.2016 w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 2.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 1.2016 w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 86.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 85.2016 w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 84.2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 83.2016 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 82.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 81.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
» Zarządzenie Nr 80.2016 w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Piątnica i jej jednostkach organizacyjnych
» Zarządzenie Nr 79.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 78.2016 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom 'Senior-WIGOR' w Górkach-Sypniewie
» Zarządzenie Nr 77.2016 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl