A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wójt » Zarządzenia » Kadencja 2014-2018 » Rok 2017
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont odcinka ulicy Cmentarnej w miejscowości Piątnica Poduchowna'
» Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane 'Remont budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach'
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Ogłoszenie o zamówieniu na 'Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków użyteczności publicznej w Jeziorku gmina Piątnica metodą zaprojektuj i wybuduj'
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze naczelnika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2017': 169
» Zarządzenie Nr 169.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
» Zarządzenie Nr 168.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 167.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 166.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 165.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 164.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 163.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 162.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 161.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 160.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 159.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 158.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 157.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 156.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 155.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 151.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» ZARZĄDZENIE NR 150.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie ustanowienia prawa użytkowania do części nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» ZARZĄDZENIE NR 149.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» ZARZĄDZENIE NR 148.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» ZARZĄDZENIE NR 147.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» ZARZĄDZENIE NR 146.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» ZARZĄDZENIE NR 145.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 154.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
» Zarządzenie Nr 153.2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 152.2017 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
» Zarządzenie Nr 144.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 143.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 142.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica
» ZARZĄDZENIE NR 141.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 140.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu ''Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi ...'
» Zarządzenie Nr 139.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 138.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 137.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 136.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 135.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 134.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 133.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 132.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 131.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 130.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 129.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 128.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 127.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 126.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 125.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025
» Zarządzenie Nr 121.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 124.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 123.2017 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 122.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 120.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 79.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Piątnica...
» Zarządzenie Nr 119.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 118.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 117.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 116.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 115.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 114.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 113.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Jeziorka w sprawie utworzenia Sołectwa Jeziorko Nowe i podziału Sołectwa Jeziorko
» Zarządzenie Nr 112.2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2017 roku...
» Zarządzenie Nr 110.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 111.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» ZARZĄDZENIE NR 109.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy podczas jego nieobecności
» ZARZĄDZENIE NR 108.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drozdowie
» ZARZĄDZENIE NR 107.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 106.2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy
» Zarządzenie Nr 105.2017 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piątnica na lata 2017-2023
» Zarządzenie Nr 104.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
» Zarządzenie Nr 102.2017 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
» ZARZĄDZENIE NR 101.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 100.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy...
» Zarządzenie Nr 99.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 98.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 97.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 96.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 95.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 94.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 93.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 92.2017 w sprawie okresowego powierzenia obowiązków Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 91.2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach, Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna
» Zarządzenie Nr 90.2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie ul. Główna 15, 18-421 Piątnica Poduchowna
» Zarządzenie Nr 89.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 88.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 87.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 86.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 85.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 84.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 83.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 82.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 81.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie
» Zarządzenie Nr 80.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach
» Zarządzenie Nr 79.2017 w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Piątnica Włościańska, nadania jej statutu oraz wyznaczenia organów spółki
» Zarządzenie Nr 78.2017 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Stary Drożęcin
» Zarządzenie Nr 77.2017 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Rakowo-Czachy
» Zarządzenie Nr 76.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 75.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 74.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniowi zamieszkałemu w obwodzie szkoły, w której nie organizuje się oddziału danej klasy...
» Zarządzenie Nr 73.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie; Drozdowo ul. Główna 15, 18-421 Piątnica Poduchowna
» Zarządzenie Nr 72.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach; Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna
» Zarządzenie Nr 71.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 70.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 69.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 68.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 67.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 66.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 65.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 64.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 63.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 62.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 61.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 60.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 59.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 58.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 57.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 56.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 55.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 54.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 53.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 52.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 51.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 50.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 49.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 48.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 47.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 46.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 45.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 44.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 43.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 42.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 41.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 40.2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych ...
» Zarządzenie Nr 39.2017 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych ...
» Zarządzenie Nr 38.2017 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego
» Zarządzenie Nr 37.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 36.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 35.2017 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Zarządzenie Nr 34.2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Piątnica od osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 33.2017 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Stary Drożęcin
» Zarządzenie Nr 32.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 31.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 30.2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2016 rok
» Zarządzenie Nr 29.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych
» Zarządzenie Nr 28.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 26.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 25.2017 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej
» Zarządzenie Nr 24.2017 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego
» Zarządzenie Nr 23.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 22.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 21.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 20.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu w Piątnicy Poduchownej - 'Rondo im. Druha Szarego'
» Zarządzenie Nr 19.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w 2017 roku ...
» Zarządzenie Nr 18.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 17.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 16.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 15.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. św. Stanisława BM w Dobrzyjałowie
» Zarządzenie Nr 14.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 13.2017 w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Piątnica
» Zarządzenie Nr 12.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 11.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 10.2017 w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.
» Zarządzenie Nr 9.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 8.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 'Programu współpracy Gminy Piątnica...'
» Zarządzenie Nr 7.2017 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 6.2017 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2017
» Zarządzenie Nr 5.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał
» Zarządzenie Nr 4.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 3.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 2.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 1.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 169.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028
» Zarządzenie Nr 168.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 167.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica
» Zarządzenie Nr 166.2017 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 165.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 164.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 163.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 162.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
» Zarządzenie Nr 161.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Zarządzenie Nr 160.2017 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl